Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Pracodawco – wyraź opinię o możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w ankiecie dotyczącej możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych. Badanie przeprowadzane jest na potrzeby realizacji projektu „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”.

Ankieta dostępna jest tutaj

Swoją opinią pracodawcy mogą się podzielić do 12 listopada.

Projekt realizowany jest we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo