Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy będzie otwarty 16 listopada 2019 roku (sobota)
w godzinach 7:30 - 15:30. Serdecznie zapraszamy wszystkich interesantów.

Jednocześnie informujemy, że nasz Urząd w piątek 27 grudnia 2019 r.  będzie nieczynny.

We wrześniu 2019 r. rozpoczęła się ogólnoeuropejska kampania informacyjno-promocyjna, w szczególności w mediach społecznościowych #EURES25, która pokazuje osiągnięcia sieci EURES w zakresie pomocy osobom poszukującym pracy w krajach UE/EFTA oraz pracodawcom poszukującym pracowników z tych krajów. W związku z tym Komisja Europejska zorganizowała również konkurs. Osoby, które uzyskały wsparcie dzięki sieci EURES (np. porada dotycząca warunków zatrudnienia w innym państwie członkowskim, udział w targach pracy lub w spotkaniu informacyjnym, skorzystanie z informacji dostępnych na portalu sieci EURES) i podzielą się swoją historią mają szansę wygrać voucher o wartości 500 Euro. Szczegóły na fanpage’u EURES na Facebooku oraz na stronie www:

https://eures.praca.gov.pl/sitemap/polecamy-uwadze/czy-eures-pomogl-ci-znalezc-wymarzona-prace-wez-udzial-w-konkursie-eures25

Konkurs trwa do 24 listopada 2019 r.

Życzymy powodzenia!


     > Komunikat dla dyrektorów szkół.

W związku z zaplanowanym na dzień 3 grudnia br. posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach, dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zamierzających utworzyć w szkole nowy kierunek kształcenia - prosimy o składanie stosownych wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Witosa 86 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada br.

Informujemy, że zmianie uległ formularz wniosku o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Aktualny wzór wniosku dostępny jest na stronie głównej WUP w zakładce pn. „Opiniowanie kierunków kształcenia zawodowego”: Wzór wniosku (druk do edycji).

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w ankiecie dotyczącej możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych. Badanie przeprowadzane jest na potrzeby realizacji projektu „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”.

Ankieta dostępna jest tutaj

Swoją opinią pracodawcy mogą się podzielić do 12 listopada.

Projekt realizowany jest we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych.

Strona 1 z 30

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo