Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

IMGP3790 thumbMiejski i powiatowe urzędy pracy rozpoczęły realizację projektów pomagających podjąć pracę osobom bezrobotnym, które ukończyły 30 lat. W ofercie można znaleźć między innymi: szkolenia/kursy zawodowe, staże czy dotacje na założenie własnej firmy. Na realizację przedsięwzięć, które są finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczono ponad 23 mln zł. Wsparciem objętych zostanie 2,5 tys. osób. W dniu 11 maja Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Arkadiusz Piecyk, podczas oficjalnego spotkania podpisał umowy na realizację powyższych projektów z Dyrektorami wszystkich powiatowych i miejskiego urzędu pracy z terenu naszego województwa.

1177777

Komisja Europejska prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie działań wspierających osoby bezrobotne powyżej 35 roku życia oraz pracodawców. Program nazywa się „Reactivate” (VP/2016011) a jego celem jest realizacja kompleksowych działań aktywizacyjnych dla dwóch ww. grup docelowych.

listyWojewódzki Urząd Pracy w Kielcach podpisał pierwsze umowy z realizatorami projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.2. Oznacza to, że rozpoczęły się nabory bezrobotnych 30 + do udziału w projektach.  Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie oferują szeroki wachlarz szkoleń i kursów zawodowych podnoszących umiejętności osobom poszukującym pracy.

thumb targi sandWojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu zapraszają na Regionalne Targi Pracy, które odbędą się w dniu 26 kwietnia 2016 r. (wtorek) w godz. 10.00 - 13.00 w Hali Widowiskowo – Sportowej w Sandomierzu, ul. Patkowskiego 2a.

Targi Pracy organizowane są we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Opatowie i Staszowie.

Dnia 24 maja 2016 r. zapraszamy polskich pracodawców z branży IT do udziału w Europejskich Dniach Pracy on-line, które organizują Ochotnicze Hufce Pracy w ramach sieci EURES.

Wydarzenie skierowane jest do polskich pracodawców działających w branży IT, w szczególności borykających się z problemami w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach na polskim rynku pracy oraz do obywateli Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Szwajcarii oraz do Polaków przebywających obecnie za granicą w tych państwach.

Udział w wydarzeniu dla pracodawców i poszukujących pracy jest bezpłatny.

Strona 14 z 15

handel zielona ohp wrota logo buton