Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bipkondolencje

Jak co roku, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach zaprosiło uczniów i studentów do udziału w VIII Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

Tegoroczne hasło OTK brzmi: „Bądź autorem swojej kariery!”.

Chcemy pokazać uczestnikom naszych spotkań, jak ważne jest, aby decyzje edukacyjne i zawodowe podejmować świadomie, biorąc pod uwagę zarówno swoje potrzeby i możliwości, jak i okoliczności i warunki zewnętrzne.
Podczas tegorocznych spotkań doradcy zawodowi podzielą się aktualną wiedzą o sytuacji na regionalnym rynku pracy, pomogą przygotować się do wyjazdu do pracy za granicą oraz nauczą, jak skorzystać z nowoczesnych narzędzi ułatwiających budowanie kariery zawodowej.

Poniedziałek
17.10.2016

„Działaj efektywnie, zarządzaj swoją karierą” - warsztaty doradcze dla uczniów szkół licealnych:
Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się jak czynniki istotne dla planowania kariery zawodowej, tj. wiedzę o sobie, swoich predyspozycjach i umiejętnościach, możliwościach kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych, a także o sytuacji na lokalnym rynku pracy, wykorzystać dla osiągnięcia w przyszłości sukcesu zawodowego.
- 12.00 – 14.30 Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego.

Wtorek
18.10.2016

„Działaj efektywniej, zarządzaj swoja karierą” - warsztaty doradcze dla uczniów szkół licealnych:
- 8.00 – 14.00 Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego
we Włoszczowie.

Środa
19.10.2016

1. „Biblioteka kariery” - indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi

Spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi, podczas których osoby zainteresowane mogą skorzystać z pomocy przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz pozyskać informacje związane z poszukiwaniem pracy.
- 11.00 – 15.00 Wojewódzka Biblioteka Publiczna

2. Mini Targi Przedsiębiorczości” w ramach XIV Warsztatów Przedsiębiorczości organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe „Koncept” prowadzenie stoiska informacyjno-doradczego
- 9.30 – 13.00 UJK, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu

Czwartek
20.10.2016

1. „Dzień z EURES-em” w Wyższej Szkole Ekonomi Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

- 10.00 – 14.30 dyżur informacyjny
Podczas dyżuru studenci będą mieć dostęp do bieżących ofert pracy w ramach sieci EURES oraz informacji na temat przygotowania się do wyjazdów do pracy lub w celu poszukiwania zatrudnienia za granicą.

- 13.15 – 14.15 spotkanie informacyjne pn „EURES – bezpieczny sposób na pracę za granicą”
Podczas spotkania studenci poznają narzędzia umożliwiające poszukiwanie ofert pracy za granicą z wykorzystaniem Internetu - wyszukiwarkę Centralna Baza Ofert Pracy oraz Europejskie Portal Mobilności Zawodowej EURES. Przekazane zostaną informacje o unijnym programie mobilności zawodowej: "Twoja pierwsza praca z EURES-em", który ma pomóc młodym ludziom w znalezieniu pracy, stażu lub przyuczenia do zawodu w innym kraju UE. Ważnym zagadnieniem poruszanym w trakcie spotkania będzie także kwestia bezpieczeństwa wyjazdów za granicę.

2. Akademickie i Młodzieżowe Targi Pracy
- 10.00 – 13.00 Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Aula Główna Żeromskiego

Piątek
21.10.2016

37. Powiatowe Targi Pracy
- 12.00 – 14.00 Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, Gimnazjum im. Jana Pawła II

Życzymy wszystkim uczestnikom sukcesów w realizacji planów edukacyjnych i zawodowych!

plakat rpo slider Osoby powyżej 30 roku życia zainteresowane uzyskaniem wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą już zapoznać się z pełną listą realizatorów (link). Przypominamy – aby wziąć udział w projekcie trzeba nawiązać bezpośredni kontakt z wybranym realizatorem, których lista i dane kontaktowe znajdują się na opublikowanej liście. Realizatorzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie naboru uczestników i sprawdzą, czy osoba ubiegająca się o udział spełnia warunki określone w programie i konkretnym projekcie. Wsparcie, jakie otrzymają zakwalifikowani uczestnicy, to wszechstronna pomoc doradcza dla rozpoczynających własną działalność połączona z udzieleniem środków finansowych w kwocie nieprzekraczającej 6-ciokrotności przeciętnego wynagrodzenia plus finansowe wsparcie pomostowe przez pierwszy okres funkcjonowania nowej firmy. Serdecznie zachęcamy do udziału w projektach.

Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował 4 października spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla Beneficjentów realizujących projekty dla młodzieży z grupy NEET w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kierownik Wydziału Rynku Pracy, Waldemar Bujała, rozpoczął od informacji podsumowujących obecny stan wdrażania zarówno POWER-a, jak i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Pracownicy oddziałów zajmujących się projektami, na poszczególnych etapach ich wdrażania, przygotowali prezentacje dotyczące zasad rozliczania, monitorowania i przeprowadzania kontroli, które zamieszczono poniżej. Zaproszone osoby miały okazję wymienić się doświadczeniami, podzielić swoimi wątpliwościami, problemami i skonsultować je z pracownikami WUP.
Wojewódzki Urząd Pracy cyklicznie organizuje spotkania informacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów wdrażanych programów operacyjnych.

Do pobrania prezentacje przedstawiane na spotkaniu:

STAN WDRAŻANIA PROGRAMÓW W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 - 2020

Zasady przeprowadzania kontroli i najczęściej występujące nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach POWER

Istotne kwestie dotyczące wskaźników i sprawozdawczości w projektach realizowanych w ramach PO WER

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność rozliczanych w ramach POWER

 

IMGP6497  IMGP6499

Nowe konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego były głównym tematem spotkania z beneficjentami  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy szczegółowo omówili Działania: 10.2.2, 10.4.2 oraz 10.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Szczególną uwagę zwrócono na obowiązującą w ramach projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) odrębną formułę oceny wniosków. Będzie w niej uczestniczył także Urząd Miasta Kielce, który sprawdzi zgodność projektów ze strategią ZIT. To przede wszystkim zadecyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku. Szczegóły dotyczące kryteriów, oceny oraz zasad punktowania znajdują się w prezentacjach poniżej:  

ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014 - 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 - prezentacja Urzędu Miasta

Druga część spotkania dotyczyła konkursu 10.5, czyli wyłonienia Operatora Bazy Usług Rozwojowych na terenie województwa świętokrzyskiego, tzw. PSF. Ważna informacja dla Wnioskodawców-25 sierpnia nazwa Rejestr Usług Rozwojowych została zamieniona na Baza Usług Rozwojowych. Konkursy ogłoszone były jednak przed tą zmianą, dlatego też w dokumentacji widnieje nazewnictwo RUR. Konkursy w ramach Działania 10.5 podzielone zostały na dwa obszary: Konkurs RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 w którym wyłoniony zostanie Operator świadczący usługi dla  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna, Starachowice. W Konkursie RPSW.10.05.00-IP.01-26-058/16 wyłoniony zostanie Operator świadczący usługi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego co najmniej w jednym z 3 obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice. Wszelkie informacje dotyczące Bazy Usług Rozwojowych oraz Konkursu 10.5 dostępne są w prezentacjach poniżej: 

Podmiotowy System Finansowania

Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

 IMGP6269   IMGP6307

Nowe konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego były głównym tematem spotkania z beneficjentami  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy szczegółowo omówili Działania: 10.2.2, 10.4.2 oraz 10.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Szczególną uwagę zwrócono na obowiązującą w ramach projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) odrębną formułę oceny wniosków. Będzie w niej uczestniczył także Urząd Miasta Kielce, który sprawdzi zgodność projektów ze strategią ZIT. To przede wszystkim zadecyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku. Szczegóły dotyczące kryteriów, oceny oraz zasad punktowania znajdują się w prezentacjach poniżej:  

Druga część spotkania dotyczyła konkursu 10.5, czyli wyłonienia Operatora Bazy Usług Rozwojowych na terenie województwa świętokrzyskiego, tzw. PSF. Ważna informacja dla Wnioskodawców-25 sierpnia nazwa Rejestr Usług Rozwojowych została zamieniona na Baza Usług Rozwojowych. Konkursy ogłoszone były jednak przed tą zmianą, dlatego też w dokumentacji widnieje nazewnictwo RUR. Konkursy w ramach Działania 10.5 podzielone zostały na dwa obszary: Konkurs RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 w którym wyłoniony zostanie Operator świadczący usługi dla  mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna, Starachowice. W Konkursie RPSW.10.05.00-IP.01-26-058/16 wyłoniony zostanie Operator świadczący usługi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego co najmniej w jednym z 3 obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice. Wszelkie informacje dotyczące Bazy Usług Rozwojowych oraz Konkursu 10.5 dostępne są w prezentacjach poniżej:

Strona 18 z 22

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton