Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zbadał, w jakiej kondycji są podmioty gospodarcze powstałe dzięki pierwszym dotacjom w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pierwsze badanie przeprowadzone w roku 2008 po półtora roku działalności wykazało, że wówczas przetrwało ponad 80% firm. Obecnie, spośród 406 firm powstałych dzięki pierwszym dotacjom udzielonym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w naszym regionie, po 7 latach 37,5% dalej działa (Wyniki badania - raport ). To pierwsze tego typu długoterminowe badanie przeżywalności „unijnych” biznesów. Wyniki są tym bardziej pozytywne, że znacznie przewyższają ogólnopolskie wskaźniki „generalnej” przeżywalności podmiotów gospodarczych, włączając w to także firmy nie dofinansowywane ze środków publicznych. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że już po pięciu latach od powstania przeżywa zaledwie 32% polskich firm.

W związku z planowanym w III dekadzie czerwca br. posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zamierzających utworzyć nowy kierunek kształcenia w szkole - prosimy o składanie wniosków o zaopiniowanie nowego kierunku kształceniado Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Witosa 86 - w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 13 czerwca 2016 r.Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce: Opiniowanie kierunków kształcenia.

eures norweg praca thumbSieć EURES zaprasza polskich pracodawców poszukujących wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej oraz w przemyśle do zaprezentowania swoich ofert pracy podczas wydarzeń w Norwegii.

Plakat-Konferencja-Easter-Rising thumb21 maja 2016 roku w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej koło Kielc odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona obchodom 100-letniej rocznicy Powstania Wielkanocnego w Dublinie. Konferencję organizuje Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, która w Dublinie posiada swój wydział. Spotkanie ma być okazją, do pokazania pozytywnego wkładu w utrzymanie stosunków między oboma krajami. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie świadomości na temat irlandzkiej historii i kultury tworząc pozytywny wizerunek Irlandii w Polsce jak również promocję świętokrzyskiego jako ważnego obszaru wspierającego propagowanie takiej postawy.

Zgłoszenia na konferencję należy wysyłać na adres: sjablonski@stsw.edu.pl lub zgłaszać telefonicznie pod nr 667 959 528.

IMGP3790 thumbMiejski i powiatowe urzędy pracy rozpoczęły realizację projektów pomagających podjąć pracę osobom bezrobotnym, które ukończyły 30 lat. W ofercie można znaleźć między innymi: szkolenia/kursy zawodowe, staże czy dotacje na założenie własnej firmy. Na realizację przedsięwzięć, które są finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczono ponad 23 mln zł. Wsparciem objętych zostanie 2,5 tys. osób. W dniu 11 maja Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Arkadiusz Piecyk, podczas oficjalnego spotkania podpisał umowy na realizację powyższych projektów z Dyrektorami wszystkich powiatowych i miejskiego urzędu pracy z terenu naszego województwa.

Strona 19 z 21

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton