Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

thumb targi sandWojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu zapraszają na Regionalne Targi Pracy, które odbędą się w dniu 26 kwietnia 2016 r. (wtorek) w godz. 10.00 - 13.00 w Hali Widowiskowo – Sportowej w Sandomierzu, ul. Patkowskiego 2a.

Targi Pracy organizowane są we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Opatowie i Staszowie.

Dnia 24 maja 2016 r. zapraszamy polskich pracodawców z branży IT do udziału w Europejskich Dniach Pracy on-line, które organizują Ochotnicze Hufce Pracy w ramach sieci EURES.

Wydarzenie skierowane jest do polskich pracodawców działających w branży IT, w szczególności borykających się z problemami w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach na polskim rynku pracy oraz do obywateli Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Szwajcarii oraz do Polaków przebywających obecnie za granicą w tych państwach.

Udział w wydarzeniu dla pracodawców i poszukujących pracy jest bezpłatny.

Pes logoSpotkanie z przedsiębiorcami miasta i powiatu skarżyskiego było kolejnym z cyklu wydarzeń wpisujących się w Europejski Dzień Pracodawcy. Aktywny udział w spotkaniu wziął Paweł Lulek – Kierownik Zespołu ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy Z Partnerami Rynku Pracy WUP Pracy, który przedstawił prezentację dotycząca usług rozwojowych dla przedsiębiorstw. Obecni na konferencji przedstawiciele biznesu mogli w szczegółach zapoznać się z aktualną ofertą wsparcia, jakie oferują fundusze europejskie. O tym, ze warto interesować się tematyką eurofunduszy, gdyż dają one realne szanse rozwoju małym i średnim firmom, przekonuje się coraz więcej przedsiębiorców. Także i tym razem można było dowiedzieć się więcej o programach realizowanych do roku 2020 i porozmawiać z ekspertami Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

thumb podpisanie rpoDotacje na otwarcie działalności gospodarczej, szkolenia i kursy zawodowe, staże czy praktyki – między innymi z takich form wsparcia będą mogły skorzystać bezrobotne osoby młode z województwa świętokrzyskiego. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Arkadiusz Piecyk podpisał dziś 14 umów z Dyrektorami Powiatowych oraz Miejskiego Urzędu Pracy na dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Pes logoSpotkanie z przedsiębiorcami miasta i powiatu skarżyskiego było kolejnym z cyklu wydarzeń wpisujących się w Europejski Dzień Pracodawcy. Udział w spotkaniu wziął Paweł Lulek – Kierownik Zespołu ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy Z Partnerami Rynku Pracy WUP Pracy, który przedstawił prezentację dotycząca usług rozwojowych dla przedsiębiorstw. Obecni na konferencji przedstawiciele biznesu mogli w szczegółach zapoznać się z aktualną ofertą wsparcia, jakie oferują fundusze europejskie. O tym, ze warto interesować się tematyką eurofunduszy, gdyż dają one realne szanse rozwoju małym i średnim firmom, przekonuje się coraz więcej przedsiębiorców. Także i tym razem można było dowiedzieć się więcej o programach realizowanych do roku 2020 i porozmawiać z ekspertami Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Strona 22 z 23

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton