Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza przedstawicieli instytucji szkoleniowych z województwa świętokrzyskiego 23 lutego na spotkanie informacyjno – instruktażowe dotyczące funkcjonowania Podmiotowego Systemu Finansowania oraz rejestracji w ogólnopolskiej Bazie Usług Rozwojowych, czyli platformie internetowej zawierającej oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa. Zgłoszenia (maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji)przyjmujemyna adres: k.siwiec@wup.kielce.pl lub nr telefonu 41 364-16-41, do dnia 17 lutego.

Podczas spotkania zorganizowany będzie Mobilny Punkt Informacyjny, w którym pracownicy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pomogą zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych. Wesprą nie tylko w uzupełnieniu formularza rejestracyjnego tzw. Karty Podmiotu, ale dokonają również na miejscu weryfikacji danych przedstawianych przez firmę szkoleniową, co da możliwość uzyskania wpisu do BUR „od ręki”.

Instytucje zainteresowane wpisaniem do bazy podczas spotkania prosimy więc o uprzednie zgłoszenie się (niezależnie od zgłoszenia na samo spotkanie) na adres: mobilny_uslugirozwojowe@parp.gov.pl – eksperci PARP oddzwonią, umówią Państwa na określoną godzinę i poinstruują jakie dokumenty należy przynieść i jak przygotować się do rejestracji, aby przebiegła szybko i bezproblemowo.

W związku z planowanym w III dekadzie lutego br. posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zamierzających utworzyć nowy kierunek kształcenia w szkole - prosimy o składanie wniosków o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Witosa 86 -  w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15 lutego br. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce: Opiniowanie kierunków kształcenia.

Jak działa Baza Usług Rozwojowych? Jak zarejestrować usługę, założyć profil, sprawdzić wiarygodność firmy szkoleniowej? W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach 26 stycznia br. odbyło się szkolenie związane z działaniem 10.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i dotyczyło administrowania Podmiotowym Systemem Finansowania Usług Rozwojowych (PSF). Spotkanie prowadzili eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a uczestniczyli w nim, obok pracowników WUP, przedstawiciele operatorów regionalnych BUR: Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej oraz Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Już wkrótce operatorzy rozpoczną współpracę
z przedsiębiorcami zainteresowanymi korzystaniem z usług rozwojowych, prowadzoną w wyodrębnionych stacjonarnych punktach obsługi.

Przetestowane zostało:

  • zakładanie profilu uczestnika instytucjonalnego (przedsiębiorcy),
  • zapisywanie pracowników na usługę z dofinansowaniem,
  • ocena danej usługi,
  • cały profil Administratora/ Operatora łącznie z nadawaniem ID wsparcia,
  • moduł raportowy.

BUR ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom i ich pracownikom skorzystania z ogólnodostępnej bazy wysokiej jakości, certyfikowanych ofert usług rozwojowych. Wśród nich znajdują się specjalistyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje na potrzeby różnych branż i zawodów, studia podyplomowe, usługi doradcze i inne z jakich mógłby skorzystać przedsiębiorca rozwijając swoją działalność. Pomoc odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów usługi rozwojowej, która może sięgać nawet 80%.

Rejestracja w bazie jest bezpłatna i można ją dokonać samodzielnie na stronie internetowej uslugirozowjowe.parp.gov.pl, bądź udać się do prowadzonych przez PARP Mobilnych Punktów Rejestracji. Pod adresem serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/poradnik-dla-branzy-szkoleniowej dostępne są również poradniki dla instytucji szkoleniowych oraz filmiki instruktażowe na temat obsługi sytemu łącznie z samouczkiem rejestracji serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/filmy-instruktazowe.

Ferie to przede wszystkim czas na sport i zabawę. Ale nie tylko. Warto pomyśleć - być może nieco o zaniedbanych w trakcie roku szkolnego - innych ważnych sprawach. Na przykład o tym, jak zaplanować swoją drogę zawodową. Dlatego, jak co roku, zapraszamy młodzież szkolną i akademicką na zimowe spotkania z doradcami zawodowymi.

Na początek proponujemy zajęcia warsztatowe, podczas których spotkasz młodych ludzi zainteresowanych planowaniem własnej kariery zawodowej. Na warsztatach „Autoprezentacja – wykorzystaj swoje atuty” oraz „Praca za granicą – co musisz wiedzieć” przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej, nauczysz się tworzenia nowoczesnych dokumentów aplikacyjnych oraz poznasz warunki życia i pracy w krajach UE.

Osoby zainteresowane głębszym poznaniem siebie zapraszamy na indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, w trakcie których będzie można zbadać swój temperament, osobowość, predyspozycje i zainteresowania oraz poszukać idealnego dla siebie zawodu.

Strona 6 z 14

handel zielona ohp wrota logo buton