Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

O ponad 9 tysięcy osób zmniejszyła się liczba bezrobotnych w naszym województwie na przestrzeni 2016 roku. To już trzeci z rzędu rok z tak dużą skalą spadku liczby zarejestrowanych (rok 2014: 16,3%; rok 2015: 12,3%; rok 2016: 13,6%).

424 osoby długotrwale bezrobotne z powiatów: jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego oraz skarżyskiego już wkrótce otrzyma wsparcie zatrudnieniowe w ramach kolejnego Programu Regionalnego opracowanego przez nasz urząd. W dniu 4 stycznia podpisano oficjalne porozumienie pomiędzy WUP oraz Powiatowymi Urzędami Pracy w Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Opatowie i Skarżysku – Kamiennej. To powiaty w których udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych osób jest wyższy niż 60%. Program został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Uchwałą 1875/16 w dniu 26 października 2016 roku.

Holandia jest jednym z krajów Unii Europejskiej, w którym Polacy najczęściej podejmują pracę sezonową.

Ambasada Niderlandów w ramach prowadzonych działań informacyjnych mających na celu podniesienie świadomości obywateli Polski wyjeżdżających do Holandii opracowała broszurę poświęconą tematyce holenderskiego rynku pracy oraz zasadom bezpiecznej migracji zarobkowej.  Podnoszenie świadomości osób migrujących w celach zarobkowych do  Holandii jest istotne z uwagi na fakt, że nadal część Polaków natrafia na nieuczciwych pośredników i pracodawców, przez co stają się ofiarami wyzysku oraz złego traktowania.

Broszura „Atrakcyjna praca w Holandii? Przygotuj się!”

Zapraszamy także do zapoznania się z uruchomionym na początku 2016r. portalem informacyjnym: www.wHolandii.pl

Intencją założycieli portalu jest odpowiednie przygotowanie polskich pracowników jeszcze przed wyjazdem do Holandii. Portal zawiera najważniejsze informacje nt. życia i pracy w Holandii, regulacji i procedur, a także adresy stron instytucji oferujących pomoc i wsparcie na miejscu. Osoba odwiedzająca portal znajdzie tam także wiele informacji m.in. na temat agencji zatrudnienia, przepisów dotyczących holenderskiego rynku pracy, a także warunków mieszkaniowych.

W styczniu rozpoczyna się kolejna tura projektów wspierających osoby młode. Można będzie skorzystać z pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, wziąć udział w szkoleniach połączonych ze stażami lub dotację na otworzenie własnej firmy. Wsparcie jest skierowane do osób, które nie ukończyły jeszcze 29 roku życia, nie pracują, ale nie są zarejestrowane jako bezrobotne, nie uczą się w trybie stacjonarnym i w ciągu ostatnich 4 tygodni przed wzięciem udziału w projekcie nie brały udziału w kursach sfinansowanych ze środków publicznych.

Aby skorzystać z pomocy wybierz odpowiedni dla siebie projekt z listy poniżej i skontaktuj się z jego realizatorem.

Lista projektów aktywizacyjnych dla osób do 29 roku życia

Strona 7 z 14

handel zielona ohp wrota logo buton