Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Holandia jest jednym z krajów Unii Europejskiej, w którym Polacy najczęściej podejmują pracę sezonową.

Ambasada Niderlandów w ramach prowadzonych działań informacyjnych mających na celu podniesienie świadomości obywateli Polski wyjeżdżających do Holandii opracowała broszurę poświęconą tematyce holenderskiego rynku pracy oraz zasadom bezpiecznej migracji zarobkowej.  Podnoszenie świadomości osób migrujących w celach zarobkowych do  Holandii jest istotne z uwagi na fakt, że nadal część Polaków natrafia na nieuczciwych pośredników i pracodawców, przez co stają się ofiarami wyzysku oraz złego traktowania.

Broszura „Atrakcyjna praca w Holandii? Przygotuj się!”

Zapraszamy także do zapoznania się z uruchomionym na początku 2016r. portalem informacyjnym: www.wHolandii.pl

Intencją założycieli portalu jest odpowiednie przygotowanie polskich pracowników jeszcze przed wyjazdem do Holandii. Portal zawiera najważniejsze informacje nt. życia i pracy w Holandii, regulacji i procedur, a także adresy stron instytucji oferujących pomoc i wsparcie na miejscu. Osoba odwiedzająca portal znajdzie tam także wiele informacji m.in. na temat agencji zatrudnienia, przepisów dotyczących holenderskiego rynku pracy, a także warunków mieszkaniowych.

W styczniu rozpoczyna się kolejna tura projektów wspierających osoby młode. Można będzie skorzystać z pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, wziąć udział w szkoleniach połączonych ze stażami lub dotację na otworzenie własnej firmy. Wsparcie jest skierowane do osób, które nie ukończyły jeszcze 29 roku życia, nie pracują, ale nie są zarejestrowane jako bezrobotne, nie uczą się w trybie stacjonarnym i w ciągu ostatnich 4 tygodni przed wzięciem udziału w projekcie nie brały udziału w kursach sfinansowanych ze środków publicznych.

Aby skorzystać z pomocy wybierz odpowiedni dla siebie projekt z listy poniżej i skontaktuj się z jego realizatorem.

Lista projektów aktywizacyjnych dla osób do 29 roku życia

Już w I kwartale 2017 roku w województwie świętokrzyskim ruszy Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych zintegrowany z ogólnopolską Bazą Usług Rozwojowych (BUR). Zgodnie z założeniami systemu, usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ, będą mogły realizować wyłącznie jednostki szkoleniowo – doradcze zarejestrowane w BUR.

Czym jest baza Usług Rozwojowych?  

Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje. Baza stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (tzw. podmiotowe systemy finansowania). Baza zawiera szczegółowe informacje o usługodawcach oraz ich ofertach. Dzięki temu każdy zainteresowany skorzystaniem z opublikowanej oferty usług rozwojowych ma możliwość łatwego i szybkiego odnalezienia usługi dopasowanej do swoich potrzeb. Najważniejszą cechą Bazy z punktu widzenia firm szkoleniowych jest fakt, że przedsiębiorcy, którzy pozyskają dofinansowanie w regionach, mogą skorzystać jedynie ze szkoleń oferowanych przez podmioty zarejestrowane w Bazie. Na wsparcie szkoleniowe przedsiębiorców za pośrednictwem Bazy w skali kraju przeznaczono, prawie 400 mln euro.  

Jakie korzyści płyną dla Państwa z rejestracji w bazie?

  • uczestnictwo w grupie najlepszych firm z branży – co wpłynie na wyższą konkurencyjność Państwa firmy,
  • skorzystanie z możliwości profesjonalnej, efektywnej promocji i możliwość zwiększenia potencjalnej grupy klientów, co przełoży się na zwiększenie wpływów,
  • potwierdzoną przez prestiżową instytucję rządową, jaką jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rekomendację jakości usług oferowanych przez Państwa firmę,
  • ułatwiony dostęp do oferty usług świadczonych przez Państwa firmę,
  • możliwość weryfikacji oczekiwań Państwa klientów, co pozwala na przygotowanie oferty usług zgodnie z ich oczekiwaniami,
  • możliwość świadczenia usług z dofinansowaniem z funduszy europejskich,

Jak zarejestrować się w Bazie?

Rejestracja jest całkowicie bezpłatna i wymaga wypełnienia interaktywnego formularza Karty Podmiotu. Po utworzeniu profilu podmiotu, instytucja szkoleniowa ma możliwość zamieszczania w Bazie swojej oferty. Oferta zamieszczana jest w systemie na zunifikowanym formularzu (karta usługi). Rejestracji można dokonać samodzielnie uslugirozowjowe.parp.gov.pllub skorzystać z możliwości, jaką dają prowadzone przez nas Mobilne Punkty Rejestracji - więcej informacji:http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Kontakt – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  

Konsultanci PARP są do Państwa dyspozycji od pn – pt w godz. 8:00 – 18:00 pod numerem telefonu 801 808 108. Szczegółowe informacje mogą Państwo także uzyskać wysyłając zapytanie na adres >info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl. W uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania pomoże Państwu także baza „FAQ", która znajduje się w zakładce Baza Wiedzy serwisu informacyjnego – patrz strona internetowa: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/faq

Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4 stycznia br. dokonał podziału środków ujętych w planie wydatków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017. Zgodnie z obowiązującą procedurą, stosowna informacja została przekazana do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oznacza to, że prawdopodobnie już wkrótce środki te trafią do powiatów. Łączna wartość podstawowej puli środków KFS dla województwa świętokrzyskiego na rok 2017 wynosi 5.038.900 zł. Kwoty przyznane dla poszczególnych powiatów znajdują się w tabeli.

Przypominamy, że z początkiem bieżącego roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające zasady przyznawania środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Do najważniejszych zmian należy m.in. nowa procedura naborów wniosków od pracodawców prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy. Zostały one zobowiązane do ustalania konkretnych terminów naboru i sposobu oceny wniosków. Rozszerzeniu uległ także zakres wymaganych od pracodawców informacji przekazywanych we wniosku składanym w powiatowym urzędzie pracy. Należy podać niezbędne dane na temat wybranej instytucji szkoleniowej oraz precyzyjnie powiązać wniosek z priorytetami wydatkowania środków ustalonymi na dany rok budżetowy. Lista załączników do wniosku została rozszerzona o dokumenty potwierdzające formę prawną działalności wnioskującego pracodawcy. Zrezygnowano natomiast z obowiązku przekazywania (do 31 października danego roku) przez starostę do ministerstwa danych o możliwym niewykorzystaniu przydzielonych limitów środków KFS. Z priorytetami wydatkowania środków KFS w 2017 roku można zapoznać się tutaj.

O dostępności środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w powiatowych urzędach pracy będziemy informować na bieżąco.

Strona 10 z 16

handel zielona ohp wrota logo buton