Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

W związku z planowanym w ostatnim tygodniu czerwca br. posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach, dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zamierzających utworzyć w szkole nowy kierunek kształcenia - prosimy o składanie stosownych wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Witosa 86 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca br.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Kielcach w zakładce: Opiniowanie kierunków kształcenia.

Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości, mogą liczyć na pomoc.

Wszystko to w ramach projektu Early Warning Europe realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Fundację Firmy Rodzinne. Przedsiębiorcy mogą otrzymać m.in. bezpłatną pracę z konsultantem czy wsparcie mentora.Szczegóły projektu dostępne są na stronach:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/early-warning
https://ffr.pl/pl/ewe/

29 maja 2019r. na platformie www.europeanjobdays.eu odbędą się wirtualne targi pracy organizowane przez EURES w ramach Europejskich Dni Pracy skierowane do polskich pracodawców, obywateli państw członkowskich UE lub EFTA oraz Polaków, którzy wyemigrowali do pracy za granicą i myślą o powrocie do kraju.

Skierowany jest do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych z całej Polski. Cel to uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi na tematy potrzeb osób, które na co dzień mają problemy w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy czy osoby z niepełnosprawnościami) oraz barier z jakimi muszą się zmierzać w otaczającej przestrzeni.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie rozwiązania służącego likwidacji barier. Uczniowie powinni pracować zespołowo pod kierownictwem nauczycieli.

Do udziału w konkursie szkoły mogą się zgłaszać do 18.06.2019 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://udostepniacze.miir.gov.pl/

Kwiecień był kolejnym miesiącem, w którym liczba bezrobotnych w naszym województwie zmniejszyła się o 1.995 osób. Obecnie w rejestrach świętokrzyskich urzędów pracy pozostaje 42.547 bezrobotnych – to o 3.820 (8,2%) mniej, niż w kwietniu ubiegłego roku. Bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich powiatach – największy spadek o 10,6% nastąpił w powiecie buskim oraz o 7,3% w powiecie staszowskim.

Przyczyną spadku bezrobocia, obok czynników sezonowych, jest wzrost liczby trwałych miejsc pracy w wyniku rosnącej koniunktury gospodarczej w kraju oraz nowe inwestycje w regionie. Cztery decyzje o wsparciu przedsiębiorców na inwestycje o wartości maksymalnej blisko 230 mln zł (co najmniej 120 nowych miejsc pracy) wydała od początku roku Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice; zakład produkujący profile aluminiowe dla budownictwa powstaje w Jędrzejowie, włączonym do Krakowskiej Strefy Ekonomicznej (ponad 60-cio milionowa inwestycja ma zatrudnić docelowo 400 pracowników). Proces rekrutacji rozpoczął już Główny Urząd Miar, który przystępuje do budowy swojej nowej siedziby na terenie Kielc. Miejsca pracy generują także nowe obiekty handlowo – usługowe, których znaczna liczba powstaje na terenie wszystkich powiatów.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bazując na danych Eurostatu, Polska znalazła się wśród 5 krajów o najniższej stopie bezrobocia, ze wskaźnikiem 3,4%. Taką samą wartość osiągnęły także Węgry. Zgodnie z szacunkami Eurostatu liczba osób bezrobotnych w Polsce w marcu br. wyniosła 580 tys. wobec 593 tys. miesiąc wcześniej. W 2018 roku w marcu było to 652 tys. osób.

Najniższą stopę bezrobocia we wszystkich krajach UE odnotowano w Czechach (1,9%), Niemczech (3,2%) oraz w Holandii (3,3%). Najwyższą natomiast zaobserwowano w Grecji (18,5% -  dane za styczeń 2019 r.), oraz w Hiszpanii (14 %).

Strona 2 z 25

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo