Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Ruszył nabór do piątej edycji konkursu Pracodawca Jutra organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Skierowany jest do przedsiębiorców, którzy dbają o podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez współpracę z instytucjami edukacyjnymi. Do konkursu zgłosić się mogą zarówno mikro, małe, średnie jak i duże firmy. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 sierpnia.

Kwiaty, życzenia, wzruszające wspomnienia – tak pożegnaliśmy Elżbietę Kędzierską -odchodzącą na emeryturę, długoletnią Główną Księgową naszego Urzędu. Za lata wytężonej pracy, profesjonalizm i zaangażowanie, w imieniu wszystkich pracowników WUP, dziękowała Wicedyrektor Teodora Jagiełło: „Współtworzyłaś ten Urząd, towarzyszyłaś na przestrzeni lat wielu  przemianom i zawirowaniom. Wielu z nas nauczyłaś dobrej pracy i odpowiedzialności. Byłaś gwarantem naszego spokoju. Najbardziej pedantyczni kontrolerzy łamali sobie zęby na dokumentacji , która przeszła wcześniej sito Twojej weryfikacji” – dodała z humorem Pani Dyrektor, podkreślając wzorową postawę zawodową Koleżanki Elżbiety.

Świeżo upieczonej emerytce życzymy zdrowia, sił i energii do realizacji życiowych pasji.

Kursy, szkolenia, staże – startują nowe nabory bezrobotnych po 30-stce z naszego województwa. Na aktywizację pozostających bez pracy przeznaczone zostało 9 764 437,63 zł. Podpisanie umów z realizatorami wyłonionymi w drodze konkursowej w ramach Działania 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego umożliwiło otwarcie naborów uczestników do projektów.

Z kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje skorzystać mogą wyłącznie osoby długotrwale bezrobotne, które ukończyły 30 lat. Aby przystąpić do projektu należy zgłosić się bezpośrednio do realizatora. Miejsc wystarczy dla co najmniej 617 uczestników. Poniżej znajduje się lista instytucji realizujących projekty: Lista Realizatorów

Szczegółowe informacje na temat nowych projektów przekazane zostały 17 lipca br. na konferencji prasowej z udziałem Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik. Beneficjenci odebrali ponadto z rąk Pani Wicemarszałek podpisane umowy. Wicedyrektor WUP Teodora Jagiełło podkreśliła znaczenie wieloletniego doświadczenia w realizowaniu projektów nakierowanych na aktywizację bezrobotnych przez beneficjentów wyłonionych w konkursie. W trakcie konferencji przedstawiono również najświeższe doniesienia ze świętokrzyskiego rynku pracy, między innymi stan bezrobocia oraz zapotrzebowanie na pracowników w określonych zawodach.

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat na rok szkolny 2019/2020.

Do OHP przyjmowana jest w szczególności młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej pochodząca z obszarów wiejskich oraz z rodzin dotkniętych ubóstwem i bezrobociem wymagająca i poszukująca opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia zawodu.

Wykwalifikowana kadra pomoże każdemu uczestnikowi uzupełnić wykształcenie oraz doradzi w zaplanowaniu kariery zawodowej.

Uczestnicy OHP realizują zarówno kształcenie teoretyczne (w szkołach branżowych), jak i praktyczne (u pracodawców oraz w warsztatach szkoleniowych OHP).

Najbardziej potrzebujący mogą ubiegać się o przyjęcie do jednostek stacjonarnych, w których zapewnione mają bezpłatną całodobową opiekę wychowawczą, zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji udzielane są w każdej z jednostek Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz znajdują się na stronie internetowej: www.swietokrzyska.ohp.pl

Strona 1 z 31

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo