Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

thumb podpisanie rpoDotacje na otwarcie działalności gospodarczej, szkolenia i kursy zawodowe, staże czy praktyki – między innymi z takich form wsparcia będą mogły skorzystać bezrobotne osoby młode z województwa świętokrzyskiego. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Arkadiusz Piecyk podpisał dziś 14 umów z Dyrektorami Powiatowych oraz Miejskiego Urzędu Pracy na dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Pes logoSpotkanie z przedsiębiorcami miasta i powiatu skarżyskiego było kolejnym z cyklu wydarzeń wpisujących się w Europejski Dzień Pracodawcy. Udział w spotkaniu wziął Paweł Lulek – Kierownik Zespołu ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy Z Partnerami Rynku Pracy WUP Pracy, który przedstawił prezentację dotycząca usług rozwojowych dla przedsiębiorstw. Obecni na konferencji przedstawiciele biznesu mogli w szczegółach zapoznać się z aktualną ofertą wsparcia, jakie oferują fundusze europejskie. O tym, ze warto interesować się tematyką eurofunduszy, gdyż dają one realne szanse rozwoju małym i średnim firmom, przekonuje się coraz więcej przedsiębiorców. Także i tym razem można było dowiedzieć się więcej o programach realizowanych do roku 2020 i porozmawiać z ekspertami Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Informujemy, iż Uchwała Nr 1311/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim” została opublikowana w dniu 12 kwietnia 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, poz. 1275.

Traci moc Uchwała nr 249/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

uwagaW związku z ograniczoną dostępnością w dniu 12.04.2016 roku do systemu LSI, utrudniającą pracę w generatorze, Wojewódzki Urząd Pracy przedłuża czas składania wniosków w konkursach RPSW.10.04.01-IP.01-26-037/16 oraz RPSW.10.02.01.-IP.01-26-036/16 do 13.04.2016 r. do godziny 15.30.
Wojewódzki Urząd Pracy nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą sytuację.

Strona 18 z 19

handel zielona ohp wrota logo buton