Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Europejskie Dni Pracy to dynamiczne targi pracy, na których osoby poszukujące pracy spotykają się z potencjalnymi pracodawcami. Na stronie www.europeanjobdays.eu można zapoznać się z wszystkimi Europejskimi Dniami Pracy organizowanymi przez kraje UE/EOG. Po wybraniu z listy konkretnego wydarzenia ukazuje się harmonogram, wystawcy, oferty pracy, doradcy EURES z poszczególnych państw i finalnie można je śledzić w tym dniu na żywo.
Kandydaci do pracy mogą tam znaleźć nie tylko oferty pracy, ale również otrzymać praktyczne informacje i porady od doradców EURES i innych specjalistów ds. zatrudnienia.

W ramach Europejskich Dni Pracy co roku odbywają się setki imprez w całej Europie. Dni Pracy różnią się zakresem i tematyką, ale ich celem zawsze jest wspieranie mobilności w Europie oraz dopasowanie idealnych kandydatów do właściwych stanowisk.
Dzięki Europejskim Dniom Pracy Online osoby poszukujące pracy i pracodawcy mogą się „wirtualnie” spotkać bez potrzeby osobistego uczestnictwa w targach.

Więcej informacji:
www.europeanjobdays.eu/pl
www.facebook.com/EURESjobs

Jak co roku, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach zaprosiło uczniów i studentów do udziału w VIII Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

Tegoroczne hasło OTK brzmi: „Bądź autorem swojej kariery!”.

Chcemy pokazać uczestnikom naszych spotkań, jak ważne jest, aby decyzje edukacyjne i zawodowe podejmować świadomie, biorąc pod uwagę zarówno swoje potrzeby i możliwości, jak i okoliczności i warunki zewnętrzne.
Podczas tegorocznych spotkań doradcy zawodowi podzielą się aktualną wiedzą o sytuacji na regionalnym rynku pracy, pomogą przygotować się do wyjazdu do pracy za granicą oraz nauczą, jak skorzystać z nowoczesnych narzędzi ułatwiających budowanie kariery zawodowej.

Poniedziałek
17.10.2016

„Działaj efektywnie, zarządzaj swoją karierą” - warsztaty doradcze dla uczniów szkół licealnych:
Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się jak czynniki istotne dla planowania kariery zawodowej, tj. wiedzę o sobie, swoich predyspozycjach i umiejętnościach, możliwościach kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych, a także o sytuacji na lokalnym rynku pracy, wykorzystać dla osiągnięcia w przyszłości sukcesu zawodowego.
- 12.00 – 14.30 Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego.

Wtorek
18.10.2016

„Działaj efektywniej, zarządzaj swoja karierą” - warsztaty doradcze dla uczniów szkół licealnych:
- 8.00 – 14.00 Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego
we Włoszczowie.

Środa
19.10.2016

1. „Biblioteka kariery” - indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi

Spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi, podczas których osoby zainteresowane mogą skorzystać z pomocy przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz pozyskać informacje związane z poszukiwaniem pracy.
- 11.00 – 15.00 Wojewódzka Biblioteka Publiczna

2. Mini Targi Przedsiębiorczości” w ramach XIV Warsztatów Przedsiębiorczości organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe „Koncept” prowadzenie stoiska informacyjno-doradczego
- 9.30 – 13.00 UJK, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu

Czwartek
20.10.2016

1. „Dzień z EURES-em” w Wyższej Szkole Ekonomi Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

- 10.00 – 14.30 dyżur informacyjny
Podczas dyżuru studenci będą mieć dostęp do bieżących ofert pracy w ramach sieci EURES oraz informacji na temat przygotowania się do wyjazdów do pracy lub w celu poszukiwania zatrudnienia za granicą.

- 13.15 – 14.15 spotkanie informacyjne pn „EURES – bezpieczny sposób na pracę za granicą”
Podczas spotkania studenci poznają narzędzia umożliwiające poszukiwanie ofert pracy za granicą z wykorzystaniem Internetu - wyszukiwarkę Centralna Baza Ofert Pracy oraz Europejskie Portal Mobilności Zawodowej EURES. Przekazane zostaną informacje o unijnym programie mobilności zawodowej: "Twoja pierwsza praca z EURES-em", który ma pomóc młodym ludziom w znalezieniu pracy, stażu lub przyuczenia do zawodu w innym kraju UE. Ważnym zagadnieniem poruszanym w trakcie spotkania będzie także kwestia bezpieczeństwa wyjazdów za granicę.

2. Akademickie i Młodzieżowe Targi Pracy
- 10.00 – 13.00 Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Aula Główna Żeromskiego

Piątek
21.10.2016

37. Powiatowe Targi Pracy
- 12.00 – 14.00 Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, Gimnazjum im. Jana Pawła II

Życzymy wszystkim uczestnikom sukcesów w realizacji planów edukacyjnych i zawodowych!

plakat rpo slider Osoby powyżej 30 roku życia zainteresowane uzyskaniem wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą już zapoznać się z pełną listą realizatorów (link). Przypominamy – aby wziąć udział w projekcie trzeba nawiązać bezpośredni kontakt z wybranym realizatorem, których lista i dane kontaktowe znajdują się na opublikowanej liście. Realizatorzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie naboru uczestników i sprawdzą, czy osoba ubiegająca się o udział spełnia warunki określone w programie i konkretnym projekcie. Wsparcie, jakie otrzymają zakwalifikowani uczestnicy, to wszechstronna pomoc doradcza dla rozpoczynających własną działalność połączona z udzieleniem środków finansowych w kwocie nieprzekraczającej 6-ciokrotności przeciętnego wynagrodzenia plus finansowe wsparcie pomostowe przez pierwszy okres funkcjonowania nowej firmy. Serdecznie zachęcamy do udziału w projektach.

    1 W dniu 6 października w Hali Sportowej przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku – Kamiennej odbyły się jubileuszowe, już 10. Regionalne Targi Pracy. Ich organizatorami byli Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej oraz Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski i Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig.  Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa  Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Strona 26 z 31

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo