Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Komisja Europejska zachęca do udziału w kampanii społecznej #EuandME, której celem jest uświadomienie młodym ludziom, jakie korzyści płyną z bycia członkiem europejskiej wspólnoty.

Wielu młodych Europejczyków korzysta z udogodnień oferowanych przez UE, nie zdając sobie z tego sprawy. Dostęp do Internetu po przystępnej cenie, międzynarodowa opieka zdrowotna czy gwarancja ochrony praw konsumenta to tylko niektóre przykłady.

Kampania #EUandME pomaga młodym obywatelom UE zrozumieć, jaką rolę odgrywa Unia w ich codziennym życiu oraz wspiera upowszechnianie wiedzy na temat uprawnień przysługujących obywatelom państw członkowskich.

Zapraszamy do odwiedzenia strony kampanii, a szczególnie tej, która porusza zagadnienia z zakresu pracy i życia za granicą: https://europa.eu/euandme/passion/work-and-live-abroad_pl

Przystępujemy do tworzenia kolejnej edycji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019. Wszystkie instytucje i organizacje zajmujące się problematyką rynku pracy zapraszamy do zgłaszania własnych zadań i projektów. Cenne dla nas będą w szczególności przedsięwzięcia w zakresie wzrostu zatrudnienia, edukacji na potrzeby rynku pracy, wsparcia przedsiębiorczości oraz rozwoju kadr regionalnej gospodarki. Otrzymane od Państwa informacje będą stanowić cenny element Planu, warunkujący kompleksowość działań i osiągnięcie założonych celów. Zadania prosimy zgłaszać w terminie do 19 stycznia 2019 roku.

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia zostanie zaprezentowany na forum Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, będzie stanowił katalog kluczowych działań związanych z rozwojem rynku pracy w naszym regionie.

Poniżej udostępniamy formularze:

Formularz nr 1 – służy do zgłaszania nowych zadań do Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019
Formularz nr 2 – służy do przesłania sprawozdania ze zrealizowanych działań w roku 2018, jeśli zadania takie zostały zgłoszone w roku ubiegłym przez instytucje do poprzedniej edycji Planu.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Żaneta Podgórska z Zespołu ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy, tel. 41 36 41 622, e-mail: z.podgorska@wup.kielce.pl .

WUP zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych zadań pod kątem użyteczności w kontekście ustalonych priorytetów i – w przypadku braku akceptacji – nieuwzględnienia ich w Planie. Zadania zgłoszone poza obowiązującym formularzem zgłoszeniowym nie będą ujmowane.

Do wglądu dla instytucji sprawozdających - Świętokrzyski plan działań na rok 2018 

Obecnie coraz większa liczba Polaków mieszkających za granicą zastanawia się nad powrotem do domu. Zapoczątkowana około 15 lat temu tendencja do wyjazdu z kraju w poszukiwaniu lepszych warunków życia zaczęła się odwracać i obecnie Polacy poszukują ofert pracy w ojczyźnie. Jeżeli zastanawiasz się nad powrotem do Polski, odwiedź koniecznie portal powroty.gov.pl

Celem kampanii jest udzielenie Polakom wsparcia w radzeniu sobie z kwestiami prawnymi, administracyjnymi, społecznościowymi, a nawet psychologicznymi związanymi z powrotem. Wsparcie to obejmuje szerokie spektrum zagadnień, począwszy od rejestracji w urzędzie pracy, poprzez poszukiwanie pracy, aż do kwestii podatkowych i złożonego procesu przenoszenia świadczeń do Polski.

Strona 6 z 30

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo