Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Ferie to przede wszystkim czas na sport i zabawę. Ale nie tylko. Warto pomyśleć - być może nieco o zaniedbanych w trakcie roku szkolnego - innych ważnych sprawach. Na przykład o tym, jak zaplanować swoją drogę zawodową. Dlatego, jak co roku, zapraszamy młodzież szkolną i akademicką na zimowe spotkania z doradcami zawodowymi.

Na początek proponujemy zajęcia warsztatowe, podczas których spotkasz młodych ludzi zainteresowanych planowaniem własnej kariery zawodowej. Na warsztatach „Autoprezentacja – wykorzystaj swoje atuty” oraz „Praca za granicą – co musisz wiedzieć” przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej, nauczysz się tworzenia nowoczesnych dokumentów aplikacyjnych oraz poznasz warunki życia i pracy w krajach UE.

Osoby zainteresowane głębszym poznaniem siebie zapraszamy na indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, w trakcie których będzie można zbadać swój temperament, osobowość, predyspozycje i zainteresowania oraz poszukać idealnego dla siebie zawodu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje o możliwości wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech w roku 2017. W tym roku nabór nie został objęty limitem miejsc, a także został rozszerzony o szkoły ponadgimnazjalne.

Pierwsze w tym roku, uroczyste posiedzenie Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców, zdominowała dyskusja na temat głównych kierunków rozwoju rzemiosła w naszym regionie. W spotkaniu, obok prezesów cechów, spółdzielni i jednostek gospodarczych zrzeszonych z Izbie, uczestniczył Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk oraz Wicedyrektor Cezary Mielczarz. Wyrazem wdzięczności za owocną, wieloletnią współpracę między naszymi Instytucjami, było uhonorowanie Dyrekcji naszego Urzędu Srebrnymi Medalami imienia Jana Kilińskiego. To jedno z najwyższych, honorowych odznaczeń nadawanych przez Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, nadawanym za aktywność na rzecz rozwoju tej branży w Polsce. Z rąk Prezesa Zarządu Izby w Kielcach, dr. inż. Krzysztofa Orkisza, odznaczenia otrzymali również przedsiębiorcy i osoby o szczególnych zasługach dla rozwoju rzemiosła i przedsiębiorczości.

„Dobrze zorganizowana współpraca z przedsiębiorcami to podstawowy warunek sukcesu działań aktywizacyjnych podejmowanych przez urzędy pracy. Wyrażam podziw dla Państwa zaangażowanie w pielęgnowanie i reaktywowanie wspaniałych tradycji rzemieślniczych naszego miasta i regionu” - podkreślał Dyrektor Arkadiusz Piecyk dziękując za otrzymane wyróżnienie. „Naszą intencją jest to, by rzemieślnicy i przedsiębiorcy brali aktywny udział realizacji polityki zatrudnienia na każdym jej etapie. Temu przede wszystkim służą prowadzone przez nasz Urząd badania potrzeb pracodawców. Do nich dostosowujemy skalę i kierunki działań aktywizacyjnych prowadzonych przez urzędy pracy w regionie” - dodał Dyrektor WUP. Specjalne podziękowania ze strony Dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy zostały skierowane do Pana Janusza Michalskiego – za przewodniczenie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia przez okres dwóch ostatnich kadencji.

Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach to jeden z wiodących partnerów rynku pracy. Jest to organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła, działająca w Kielcach od 1929 roku. Kielecka Izba obecnie jest jedną z 26 Izb w Polsce wchodzących w strukturę organizacyjną Związku Rzemiosła Polskiego. Funkcjonowanie Izby opiera się na przepisach ustawy o rzemiośle oraz na własnym statucie i obejmuje swym działaniem cechy, spółdzielnie i jednostki gospodarcze z województwa świętokrzyskiego i część województwa podkarpackiego. Według ostatnio przeprowadzonych badań, w zakładach jednostek wchodzących w struktury Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, jest zatrudnionych ponad 12 tysięcy osób. W zrzeszonych zakładach program praktycznej nauki zawodu realizuje ponad 2800 uczniów pod nadzorem prawie 800 mistrzów. W ostatnich dwóch latach w Izbie średnio przeprowadza się w granicach 1300 egzaminów, w tym egzaminów mistrzowskich ponad 200.

Strona 10 z 19

handel zielona ohp wrota logo buton