Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Co roku wiosną, studenci i absolwenci uczelni kieleckich mają możliwość spotkania z pracodawcami z naszego regionu podczas Targów Praca Kariera Rozwój.  

Również doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oferują swoje usługi w ramach tzw. „strefy doradztwa”. Pomysł na wsparcie w postaci konsultacji dokumentów aplikacyjnych, doradztwa w zakresie autoprezentacji itp. przed spotkaniem z potencjalnymi pracodawcami okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Podobnie jak w roku ubiegłym, chcąc skorzystać z pomocy doradców CIZ trzeba było czekać w kolejce.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także oferty pracy oraz porady w zakresie zatrudnienia za granicą oferowane w ramach sieci EURES.

Praca Kariera Rozwój to największe targi pracy adresowane do studentów i absolwentów w województwie świętokrzyskim organizowane od ponad 10 lat przez stowarzyszenie AIESEC, Targi Kielce oraz partnerów.

Setki odwiedzających, ponad 70 wystawców i ponad tysiąc miejsc pracy w kraju i za granicą – czyli kolejna edycja Regionalnych Targów Pracy za nami. Dziękujemy naszym Partnerom, przede wszystkim Powiatowym Urzędom Pracy w Końskich, Włoszczowie oraz Skarżysku – Kamiennej, które współorganizowały piątkowe wydarzenie. Składamy serdeczne podziękowania obecnym na targach pracodawcom, instytucjom, agencjom zatrudnienia i pośrednictwa pracy.

Zamiast opisu - zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z piątkowych Targów.

Siedemnastoosobowa grupa samorządowców z Piemontu odwiedziła 3 kwietnia nasz urząd w ramach wizyty studyjnej. Włosi trafili do nas prosto z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie spotkali się z przedstawicielami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. O specyfice gospodarczej naszego regionu kształtującej rynek pracy mówili Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Arkadiusz Piecyk oraz Kierownik Zespołu Komunikacji i Promocji Urzędu – Paweł Lulek. Największe zainteresowanie Gości wzbudziły charakterystyczne cechy świętokrzyskiego rynku pracy, do których należą m.in. znaczne rozwarstwienie poziomu bezrobocia między północą i południem, kwestie demograficzne, sprawy dotyczące osób młodych. Napędem gospodarki polskich regionów było wejście naszego kraju do Unii Europejskiej. Od tego momentu obserwujemy stały, systematyczny spadek bezrobocia – podkreślał w trakcie spotkania Dyrektor Arkadiusz Piecyk. Europejski Fundusz Społeczny pozwala na aktywizację osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Mając tak znaczące środki na walkę z bezrobociem dokładamy starań, by konsumować je jak najefektywniej, dostrzegając potrzeby wszystkich grup społecznych.


W końcowej części wizyty, Goście mieli okazję zapoznać się z pracą naszego urzędu na poszczególnych stanowiskach. Spotkali się także z naszym doradcą Eures Przemysławem Kowalczykiem, który zaprezentował wdrażane przez nas standardy międzynarodowego pośrednictwa pracy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób, których dotknęły konsekwencje rozwiązania umowy z firmą ENTERPRISE INWESTMENT Zarządzanie Ryzkiem Katarzyna Książek, Wojewódzki Urząd Pracy zaproponował rozwiązanie umożliwiające kontynuację wsparcia projektowego. Dotyczy ono uczestników projektu w ramach Działania 10.4 RPOWŚ, w ramach którego 45 osób miało otrzymać dotację na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Dzięki rozszerzeniu zakresu realizacji dwóch innych projektów, realizowanych przez Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową oraz Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, osoby, których biznesplany zostały rekomendowane do dofinansowania, otrzymają wsparcie dotacyjne oraz wsparcie pomostowe.

Przypominamy, że rozwiązanie umów na dofinansowanie projektów z podmiotem ENTERPRISE INWESTMENT Zarządzanie Ryzkiem Katarzyna Książek wynikało bezpośrednio z winy realizatora. W trosce o prawidłowość wydatkowania środków publicznych, Wojewódzki Urząd Pracy rozwiązał umowy z tym wykonawcą w trybie natychmiastowym, a cała dokumentacja projektu została zabezpieczona. Dzięki temu poszkodowani uczestnicy mogą kontynuować udział w projekcie u innych beneficjentów, zachowując ciągłość wsparcia.

Strona 10 z 22

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton