Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Podstawowe zadania funduszu

FGŚP spełnia dwa podstawowe zadania:

  • dokonuje wypłaty świadczeń należnych pracownikom od niewypłacalnego pracodawcy,
  • dochodzi zwrotu wypłaconych przez Fundusz świadczeń od podmiotów i osób do tego zobowiązanych.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo