Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Podmioty, które mogą ubiegać się o wypłatę świadczeń z Funduszu

Podmiotami, które mogą wystąpić do Funduszu są:

  • pracownik,
  • były pracownik,
  • członek rodziny zmarłego pracownika uprawniony do renty rodzinnej,
  • członek rodziny zmarłego byłego pracownika uprawniony do renty rodzinnej,
  • pracodawca,
  • zarządca,
  • syndyk,
  • likwidator,
  • inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo