Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Pracownicy podlegający przepisom ustawy

Osoby fizyczne, które, zgodnie z przepisami polskiego prawa:

  • pozostają z pracodawcą w stosunku pracy,

lub

  • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą,
  • wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,
  • wykonują pracę na podstawie innej umowy o świadczenie usług,
  • wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną - jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo