Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

 wlasna firma

Własna Firma

Krok po kroku

Plik do pobrania w formacie pdf

 Wlasna firma nowe przepisy

Własna Firma

Nowe przepisy

Plik do pobrania w formacie pdf

 Kierunek praca

Kierunek Praca

Poradnik dla aktywnych na
rynku pracy

Plik do pobrania
w formacie pdf

 Wyznaczaj planuj dzialaj

Wyznaczaj Planuj Działaj

Plik do pobrania w formacie pdf

praca pilnie poszukiwana

PRACA PILNIE POSZUKIWANA
Poradnik dla aktywnych na rynku pracy

Plik do pobrania 
w formacie pdf

wyznaczaj planuj

Wyznaczaj Planuj Działaj

o skutecznym osiąganiu
celów zawodowych

Plik do pobrania 
w formacie pdf

aktywny na rynku pracy

 Aktywny na rynku pracy
poradnik dla
poszukujących pracy

Plik do pobrania 
w formacie pdf

ksztalcenie ustawiczne

 Kształcenie ustawiczne
i jego rola
w rozwoju zawodowym
człowieka

Plik do pobrania 
w formacie pdf

szkola zawod praca

Szkoła Zawód Praca

Oferta dla młodych

Plik do pobrania 
Niepełnosprawni

Osoby niepełnosprawne
na rynku pracy

Plik do pobrania 
w formacie pdf
broszura 50 plus

Wsparcie zatrudnienia
osób powracających
po przerwie
i/lub w wieku 50+

Plik do pobrania 
w formacie pdf

broszura kfs

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Trójstronne umowy szkoleniowe
i inne formy wsparcia edukacji dorosłych

Plik do pobrania 
w formacie pdf

broszura mlodzi

Pomoc urzędu pracy
w zatrudnianiu młodych bezrobotnych

Plik do pobrania 
w formacie pdf

broszura pomoc pracodawcy

Pomoc dla pracodawców
i ich pracowników
oferowana przez
urzędy pracy
i/lub finansowana
z funduszu pracy

Plik do pobrania 
w formacie pdf

broszura prace

Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Jednorazowa refundacja
składek na ubezpieczenie
społeczne

Plik do pobrania 
w formacie pdf

broszura staze

Staże dla bezrobotnych
i przygotowanie zawodowe
dorosłych

Plik do pobrania 
w formacie pdf

0broszura prace

Praca
W Unii Europejskiej

Plik do pobrania 
w formacie pdf

   

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo