Wydrukuj tę stronę

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 1. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD) – funkcję tę pełni od dnia 25 maja 2018 r. pani Agnieszka Kociełkiewicz.
 2. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z:
  • przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,
  • oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO – czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które jest bezpośrednio stosowane od dnia 25.05.2018 r.
 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  • adres poczty elektronicznej: iod@wup.kielce.pl
  • nr tel. (41) 36 - 41- 616
  • adres do korespondencji (adres siedziby administratora):
   Agnieszka Kociełkiewicz
   Inspektor ochrony danych
   Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
   ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.