Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

 DSC0083

RELACJA Z OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY
„POZNAJ SWOJEGO DORADCĘ KARIERY”
19-25 PAŹDZIERNIKA 2015

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2015 oficjalnie zakończony! Zrealizowaliśmy wszystkie nasze plany, pozyskaliśmy do współpracy nowych partnerów, działania okazały się owocne.

  1. Akcja „Adepci poradnictwa zawodowego w działaniu" przebiegała sprawnie i efektywnie. Naszym partnerem był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, w szczególności studenci Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, którzy prowadzili zajęcia dla młodzieży. Przyszli doradcy zawodowi przygotowując warsztaty bazowali na swojej wiedzy i umiejętnościach zdobytych podczas studiów i praktyk. Rola specjalistów WUP polegała na konsultacjach propozycji warsztatów oraz udzielaniu praktycznych wskazówek dotyczących przebiegu poszczególnych ćwiczeń, a także specyfiki pracy z grupą. Studenci prowadzili zajęcia w kieleckich szkołach ponadgimnazjanych: Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego, Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego oraz Zespole Szkół Budowlanych Nr 1. Uczniowie poznali zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej, efektywnego poruszania się na rynku pracy oraz planowania ścieżki kariery. Studenci wykazali się pomysłowością, energią i zaangażowaniem. Omawiane zagadnienia zostały trafnie dopasowane do potrzeb młodych ludzi, a co najważniejsze przedstawione w atrakcyjnej formie, w duchu rywalizacji i współpracy. W naszej ocenie oraz uczniów młodzi adepci okazali się profesjonalistami w realizacji poradnictwa zawodowego.
  2. „Jak zrobić karierę w XXI wieku?” - konferencja w formule Open Space Technology - to nasze zasadnicze działanie, które zorganizowaliśmy wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainspirowani metodą, po zapoznaniu się z jej założeniami stwierdziliśmy, że ta forma dyskusji będzie najbardziej odpowiednia dla tak ważnego tematu. Uczestnikami konferencji byli studenci doradztwa zawodowego i innych specjalności Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK. Konferencja odbyła się w dniu 22 października 2015 r. w holu Instytutu Pedagogiki i Psychologii UJK.
   Open Space Technology (OST) to metoda, która zyskuje na popularności, nie tylko dzięki swojej prostocie, ale także efektywności w rozwiązywaniu problemów. Zgodnie z zasadami OST nie narzuciliśmy przygotowanej wcześniej agendy spotkania, nie przewidzieliśmy również udziału prelegentów z gotowymi prezentacjami. Za program, jego zawartość oraz wypracowane wnioski odpowiedzialni byli sami uczestnicy. Dzięki temu studenci maksymalnie angażowali się w przebieg spotkania, wymieniali się poglądami i pomysłami na zgłoszone przez nich wątki dyskusyjne:
   1. Co wpływa na odniesienie sukcesu?
   2. Czy warto zakładać działalność gospodarczą?
   3. Kariera a rodzina.
   4. Czy wyższe wykształcenie pomaga w zrobieniu kariery?
   5. Plusy i minusy robienia kariery.
   6. Jak zacząć drogę do sukcesu?
   7. Czy tatuaż w widocznym miejscu uniemożliwia zrobienie kariery zawodowej?

   Było twórczo, aktywnie i efektywnie! Zaprezentowane zostały różne drogi do sukcesu i pomysły na własną firmę. Wnioski z poszczególnych dyskusji zostały przedstawione wszystkim uczestnikom OST i umieszczone w holu Instytutu w celu ich upowszechnienia. 

  3. Konkursy, prace, zdjęcia i nagrody!

Zgodnie z hasłem przewodnim OTK doradcy zawodowi dali się poznać także wśród młodszych grup wiekowych. We współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową oraz Gimnazjum Jana Pawła II w Sobkowie zorganizowaliśmy dwa konkursy zawodoznawcze. Pierwszy konkurs fotograficzny na temat „Zawody w moim otoczeniu” adresowany był do uczniów szkoły podstawowej. Zadaniem uczestników było wykonanie fotografii przedstawiających ludzi wykonujących ciekawe profesje. Do każdej fotografii należało dołączyć maksymalnie 20-zdaniowy opis prezentowanego zawodu. Zatrzymani
w kadrze zostali m.in.: strażak, ratownik medyczny, pszczelarz, sprzedawca. Te właśnie prace zyskały nasze uznanie za wartość edukacyjną i artystyczną.
Z kolei dla uczniów Gimnazjum zorganizowaliśmy konkurs literacki pn. „Kim chcę być - moje inspiracje”. Poprzez dowolną formę literacką uczniowie mieli możliwość prezentacji wybranego przez siebie zawodu. Podczas oceny prac szczególną uwagę zwracaliśmy na przedstawienie w pracy fascynacji autora wskazanym zawodem. Za najciekawsze uznaliśmy prace poświęcone profesjom strażaka, lekarza i weterynarza. Zwieńczeniem OTK w Sobkowie były gry i zabawy zawodoznawcze prowadzone przez doradców z WUP.

  1. „Mobilny doradca zawodowy”

- Biblioteka to nie tylko miejsce spotkań z literaturą, ale także z poradnictwem zawodowym. Chcąc być bliżej klientów prowadziliśmy indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i doradcą Eures w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach (21.10.2015 r.) oraz Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej (27.10.2015 r.).

- „Zostań właścicielem swojej kariery i spełnij marzenia zawodowe” to tytuł zajęć warsztatowych dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie” w Kielcach. Mimo ograniczeń własnych i barier zewnętrznych osoby niepełnosprawne także rozwijają się zawodowo. Potwierdzają to postawy podopiecznych ZAZ, którzy dzięki naszemu wsparciu odnaleźli w sobie nowe obszary motywacji i aktywności.

- „Działaj sprawniej i efektywniej, zarządzaj swoją karierą” to przesłanie i temat warsztatów adresowanych do uczniów Liceum Plastycznego w Kielcach. Szczególnego znaczenia nabiera to w przypadku tegorocznych maturzystów, którzy kończą ważny etap w swoim życiu i wkraczają w dorosłość. Dlatego celowy był trening w zakresie zarządzania sobą w czasie, organizacji i planowania działań oraz przygotowania się do wejścia na rynek pracy.

Czekamy na następny OTK, podczas którego podejmiemy się kolejnych wyzwań, zaangażujemy innych i ruszymy z nowymi pomysłami.

handel zielona ohp wrota logo buton