Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

Relacja z przebiegu VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

pod hasłem „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?” 

20-26 października 2014

NASZE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 

Zajęcia pn. „Pierwsze kroki na rynku pracy

Data: 21 października 2014 r.

Miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej

Do udziału w obchodach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zaprosiliśmy  pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie w Kielcach. Dla nich doradcy zawodowi zorganizowali warsztat, którego celem było zbadanie szans oraz zagrożeń związanych z rozpoczęciem kariery zawodowej przez osoby niepełnosprawne oraz wskazanie potrzeb i nowych wyzwań w tym obszarze. Uczestnicy mówili o swoich oczekiwaniach, a także lękach i obawach związanych z podjęciem formalnego zatrudnienia. Dzielili się wspomnieniami z pierwszego dnia pracy, opowiadali o spotkaniu innych współpracowników, budowaniu grupy, rodzeniu się pierwszych sympatii. Opisywali także bariery, zarówno psychiczne jak i fizyczne, jakie napotkali na swojej nowej drodze zawodowej. Na zakończenie wspólnie podsumowano zmiany jakie, zdaniem uczestników warsztatów, zaszły w nich samych, ich spostrzeganiu otoczenia oraz tego, jak teraz widzą ich inni. 

Dzięki pomocy doradców zawodowych oraz zastosowaniu aktywnych metod pracy wyodrębniono niektóre czynniki mające istotne znaczenie dla wsparcia zatrudnienia i przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

 

Regionalne Targi Pracy
,,Edukacja – Przedsiębiorczość – Zatrudnienie”

Data: 22 października 2014 r.

Miejsce: I LO im. im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kam.

 

Nie ma lepszego miejsca na zaprzyjaźnienie się z rynkiem pracy, jak udział w targach pracy. Jest to najlepszy sposób, by zorientować się „co słychać?” na lokalnym rynku pracy. To szansa na zmianę swojej sytuacji poprzez zdobycie zatrudnienia, otworzenie własnej firmy oraz możliwości dokształcenia. Dlatego też nasz Urząd wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku – Kamiennej wspólnie zorganizowały pierwsze w województwie Regionalne Targi Pracy ,,Edukacja – Przedsiębiorczość – Zatrudnienie”. W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowały się także Powiatowe Urzędy Pracy z Końskich, Ostrowca Św. oraz Starachowic.

001   002

Uroczystego otwarcia Targów dokonał Starosta Skarżyski Michał Jędrys oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk. Głos zabrali również Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Roman Białek. Na stoiskach obecni byli pracodawcy, przedstawiciele agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, szkół oraz uczelni wyższych z regionu oraz instytucji otoczenia biznesu. Aby ułatwić klientom sprawne poruszanie się po targach wystawcy zostali podzieleni na trzy strefy tematyczne: zatrudnienia, przedsiębiorczości oraz edukacji.

007  008  009  010

Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się warsztaty prowadzone przez pracowników WUP i PUP oraz zaproszonych gości dotyczące autoprezentacji, aktywnych metod poszukiwania pracy w kraju i za granicą, źródeł pozyskiwania środków finansowych na otwarcie własnej działalności gospodarczej oraz możliwości dokształcania pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szacujemy, że Targi odwiedziło blisko 2 tys. osób, dla których przygotowano prawie 430 ofert pracy. Dla osób bezrobotnych zainteresowanych wyjazdem do pracy za granicą dostępne były oferty pracy głównie na terenie Niemiec i Holandii m. in. w branży budowlanej, gastronomicznej i motoryzacyjnej. Poszukiwano także opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

005  006  003  004

 

 „Gimnazjalista w świecie pracy”

Data: 24 października 2014 r.

Miejsce: Gimnazjum nr 2 w Wolicy

„Gimnazjalista w świecie pracy” to nowa inicjatywa Wojewódzkiego Urzędu Pracy, której celem było zaprezentowanie młodzieży w sposób praktyczny wybranych profesji oraz wyposażenie jej w wiedzę z obszaru zasobów osobistych, a także świata pracy niezbędnych w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

001   002

 

Do współpracy w organizacji tego przedsięwzięcia zaprosiliśmy Gimnazjum nr 2 w Wolicy oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

003

 

W I części pn. „Kalejdoskop zawodów” uczniowie szkół ZDZ wraz z nauczycielami zawodu w bardzo ciekawy sposób dokonali prezentacji następujących zawodów: technik usług fryzjerskich i kosmetycznych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk i technik logistyk. Młodzież zapoznała się także z kierunkami kształcenia w branży medycznej oraz w klasach mundurowych. Wśród atrakcji były: ekspresowe farbowanie włosów, stylizacja fryzur oraz dzienny i okolicznościowy makijaż. Uczniowie ćwiczyli także konkretne umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy, ozdabianiem potraw czy nawet czyszczeniem i przeładowywaniem broni. Kolejnym punktem programu były warsztaty z orientacji zawodowej prowadzone przez doradców zawodowych WUP. Młodzież określała swoje predyspozycje i preferencje zawodowe oraz plany dotyczące dalszego kształcenia i wyboru zawodu, korzystając z m.in. z narzędzia „Profil Zainteresowań Zawodowych”.

004

W II części spotkania przeprowadzony został międzyklasowy konkurs zawodoznawczy, nad którego przebiegiem czuwali doradcy zawodowi z WUP. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące znajomości zawodów, rynku pracy oraz edukacji. Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody.

005

Całość przedsięwzięcia uwieńczyły dwa atrakcyjne występy: koncert muzyczny w wykonaniu najmłodszych uczennic Szkoły Muzycznej I stopnia ZDZ w Kielcach oraz profesjonalny pokaz sztuk walki zaprezentowany przez uczniów i trenerów ZDZ.

Z uwagi na ilość wrażeń oraz szeroki walor poznawczy ten dzień na pewno zapisze się trwale w kalendarzu ważnych wydarzeń z życia Szkoły. 

 

WZIĘLIŚMY UDZIAŁ TAKŻE W:

- VI Akademickich i Młodzieżowych Targach Pracy, zorganizowanych przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach, które odbyły się 23.10 br. w Auli Głównej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

a1   b1

- XXVI Powiatowych Targach Pracy, zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach przy współpracy z lokalnymi władzami Gminy Zagnańsk, które odbyły się 24.10 br. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.

a   b

Podobnie jak w przypadku poprzednich przedsięwzięć organizowanych na terenie powiatu kieleckiego Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił punkt informacyjno - promocyjny.
Pracownicy WUP udzielali osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, również uczniom, studentom, absolwentom szkół wyższych informacji przydatnych przy podejmowaniu decyzji zawodowych, a także o ofertach pracy, dokumentach aplikacyjnych oraz warunkach życia i pracy w krajach UE/EOG.
Ponadto udzielano wskazówek dotyczących efektywnego poszukiwania pracy w kraju, opracowywania dokumentów aplikacyjnych, możliwości przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pozyskiwania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 
Na stoisku dostępne były materiały informacyjne dotyczące ww. zagadnień w postaci ulotek, broszur oraz liczne publikacje opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem osób bezrobotnych przybyłych na Targi.

 

ZAPROSZONO NAS TAKŻE NA:

 

Spotkanie z młodzieżą z technikum

Data: 27 października 2014 r.

Miejsce: Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

cudz2 

Spotkanie z młodzieżą koncentrowało się wokół hasła przewodniego tegorocznego OTK „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?” Swoimi spostrzeżeniami z tego zakresu podzielili się zaproszeni goście. Dyrektor WUP podkreślił, iż bezrobocie młodzieży jest poważnym problemem w Polsce, dlatego też m.in. zostały wprowadzone nowe instrumenty aktywizacji zawodowej osób młodych, ujęte w znowelizowanej ustawie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

cudz1

Doradca zawodowy przedstawił prezentację pn. „Świadomy start w karierę zawodową”, podczas której zostały zaprezentowane zagadnienia związane z etapami oraz obszarami informacji niezbędnymi w procesie planowania kariery zawodowej. Zostały również omówione tendencje i trendy na rynku pracy. Doradca EURES zaprezentował zasady funkcjonowania i rolę Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w przeciwdziałaniu przeszkodom w mobilności na europejskim rynku pracy. Uczniowie mogli zapoznać się z kwestiami dotyczącymi bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę, możliwościami kształcenia w Unii Europejskiej a przede wszystkim zapoznać się z możliwościami wyszukiwarki ofert pracy na portalu EURES.

W spotkaniu wzięło udział ok. 50 uczniów. 

 

 

handel zielona ohp wrota logo buton