Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

,,Wyspa skarbów – zostań odkrywcą swoich talentów” – orientacja zawodowa dla  młodzieży

W dniach 15 - 16 października 2013 roku doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej prowadzili zajęcia warsztatowe z zakresu orientacji zawodowej dla młodzieży szkół ponadgimanazjalnych.

W dniu 15 października w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach odbyły się warsztaty dla tegorocznych maturzystów z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Nawiązując do myśli przewodniej V edycji OTK, doradcy zachęcali uczestników spotkania, aby odkrywali potencjał własnych zdolności, zainteresowań i umiejętności. Uczniowie wykonując określone ćwiczenia i zadania mieli okazję zweryfikować swoje plany edukacyjne oraz zastanowić się nad wybraną drogą zawodową. Przeprowadzone działania pozwoliły młodzieży zidentyfikować swoje zasoby, co stało się podstawą do opracowania dokumentów aplikacyjnych niezbędnych w procesie poszukiwania pracy.

16 października doradcy zawodowi z CIiPKZ przeprowadzili zajęcia warsztatowe dla dwóch klas Liceum Ogólnokształcącego działającego w ramach z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie. Uczniowie mogli przeanalizować własne zainteresowania i predyspozycje zawodowe, dowiedzieli się także, jak wykorzystać wiedzę o sobie, aby stworzyć profesjonalne CV i list motywacyjny.  

Seminarium: ,,Odpowiedzialność i skuteczność w odkrywaniu i wspieraniu talentów”.

W dniu 17 października 2013 roku w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach odbyło się seminarium ,,Odpowiedzialność i skuteczność w odkrywaniu i wspieraniu talentów”. Organizatorami  seminarium byli: Wojewódzki Urząd Pracy, Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza, a honorowy patronat objął Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele szkół, placówek oświatowych, uczelni i akademickich biur karier, publicznych służb zatrudnienia, instytucji i partnerów rynku pracy. W seminarium wzięło udział 105 osób. 

Swoimi doświadczeniami i refleksjami podzielili się zaproszeni goście - autorytety w zakresie psychologii i poradnictwa zawodowego oraz pracodawcy.

Medialny patronat nad wydarzeniem objęło Radio Kielce, a seminarium poprowadził dziennikarz kieleckiej rozgłośni radiowej, Pan Paweł Solarz.

W wystąpieniu wprowadzającym Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty, zwróciła uwagę na potrzebę wsparcia uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie doradztwa zawodowego, która wciąż nie jest spełniona ze względu na zbyt małą liczbę profesjonalnych doradców zatrudnionych w szkołach.

Swoimi doświadczeniami w zakresie odkrywania talentów dzieci i młodzieży oraz pracy z rodzicami podzieliła się dr Danuta Kossak, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Staropolskiej Szkoły Wyższej oraz wieloletni pracownik Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

O uzdolnieniach i ich znaczeniu w budowaniu strategii zawodowych mówiła w swoim wystąpieniu Lidia Świeboda-Toborek, psycholog, trener w zakresie umiejętności interpersonalnych, wykładowca akademicki.

Drugą część seminarium wypełnił panel ekspercki pod hasłem ,,Zarządzanie talentami w firmie – z doświadczeń pracodawców”. Zaproszenie do udziału przyjęli pracodawcy, prowadzący znane na świętokrzyskim i ogólnopolskim rynku firmy: Tomasz Tworek, założyciel, właściciel i prezes DORBUD S.A. -  firmy działającej w branży budowlanej od ponad 20 lat, Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych PKPP „Lewiatan”, a także członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia; Jarosław Kusto, Prezes Zarządu Radia Kielce S.A., wykładowca akademicki oraz Tadeusz Pęczek, Prezes EPRD Biura Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., założyciel i Prezes Izby Gospodarczej ,,Grono Targowe Kielce”.

Pracodawcy podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu rekrutacji pracowników, metod, które stosują dokonując selekcji kandydatów i oceniają jako sprawdzone i skuteczne. Podzielili się także refleksjami na temat wymagań stawianych firmie przez utalentowanych pracowników oraz sposobów godzenia tych oczekiwań z jej możliwościami.

Goście jednomyślnie zgodzili się, iż z zasady pracodawca powinien poszukiwać pracowników, którzy uzupełniają jego umiejętności, bo tylko taki układ sił może zapewnić sukces firmie. Podczas dyskusji pracodawcy odpowiadali na pytania uczestników spotkania, którzy na co dzień wspierają swoich klientów w podejmowaniu trudnych decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

 foto OTK 2013-32  foto OTK 2013-28 foto OTK 2013-36  foto OTK 2013-40 foto OTK 2013-52  foto OTK 2013-62 foto OTK 2013-64  foto OTK 2013-78 foto OTK 2013-91  foto OTK 2013-88 foto OTK 2013-37  foto OTK 2013-12

,,…Bo talent jest w każdym z nas” – spotkanie z przedstawicielami zawodów.

18 października w siedzibie WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach młodzież z Gimnazjum nr 2 w Wolicy, I LO im. Żeromskiego oraz VII LO im. J. Piłsudskiego w Kielcach spotkała się z osobami, które wykorzystują swój talent w pracy zawodowej. Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy znanych i cenionych w naszym województwie: Dawida Żłobińskiego, aktora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, wyróżnionego czterokrotnie przez kielecką publiczność ,,Dziką Różą” dla najlepszego aktora oraz Pawła Solarza, dziennikarza Radia Kielce, który codziennie budzi słuchaczy w Aktualnościach Dnia. Naszym celem było umożliwienie młodym ludziom kontaktu z przedstawicielami profesji, którzy dzięki swoim uzdolnieniom osiągnęli sukces zawodowy, spełnili swoje marzenia, a ich kariera zawodowa pokazuje, że praca może być pasją. Zaproszeni goście podzielili się z młodzieżą refleksjami na temat swoich decyzji edukacyjnych i zawodowych. Opowiadali, jakie czynniki zadecydowały o tym, że wybrali ten właśnie zawód, co ich interesowało w wieku młodzieńczym i jak wyglądała ich ścieżka kariery. Obaj Panowie zgodnie przyznali, że osiągnięcie aktualnej pozycji zawodowej wymagało wielu lat ciężkiej pracy, pokonywania trudności i przeciwności losu, ale mimo wszystko warto było podejmować starania, aby móc pracować wykorzystując i rozwijając swoje uzdolnienia.

Goście odpowiadali także na pytania uczestników dotyczące kulisów pracy dziennikarskiej, sposobów przygotowania aktora do roli oraz możliwości godzenia kariery z życiem rodzinnym. Radzili młodym ludziom, aby starali się szukać własnej drogi zawodowej nie sugerując się modą, ale słuchając swojej intuicji.

O zainteresowaniu młodzieży osobami naszych Gości świadczyła liczba osób, które po zakończeniu spotkania prosiły o zdjęcia i autografy. 

rozne 011  rozne 008 rozne 022  rozne 031

 

handel zielona ohp wrota logo buton