Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

Sprawozdanie z działań podejmowanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
organizowanego pod hasłem „Praca- zawód czy kompetencje”
w dniach 15-21 października 2012r.


,,Dobra szkoła - dobry zawód - dobra praca” – orientacja zawodowa dla młodzieży

W dniach 15 - 16 października 2012 roku doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej prowadzili warsztaty z zakresu orientacji zawodowej dla młodzieży szkół ponadgimanazjalnych.
W poniedziałek, 15 października, w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach odbyły się zajęcia z orientacji zawodowej dla młodzieży pn. ,,Wybieram – zawód, planuję – karierę, znajduję – pracę”. Podczas zajęć uczniowie mogli zastanowić się nad wybraną drogą zawodową i zweryfikować własne pomysły dotyczące wybranych kierunków kształcenia. Uczestnicy wzięli udział w dyskusji dotyczącej znaczenia czynników psychologicznych w procesie wyboru zawodu. Doradcy zawodowi podkreślili, jak istotne jest, aby decyzje podejmowane przez młodych ludzi poparte były nie tylko znajomością własnych uzdolnień i preferencji, ale także wiedzą na temat cech osobowości, temperamentu czy wyznawanych wartości. Warsztaty przeprowadziły Magdalena Gajek – doradca zawodowy II stopnia oraz Katarzyna Łazarska – doradca zawodowy I stopnia, udział w nich wzięło 16 osób.

Tego samego dnia doradcy zawodowi - panie Agnieszka Stokowiec i Marzena Latos-Magdziarz przeprowadziły zajęcia pn. ,,Poznaj świat zawodów” dla uczniów trzech klas Liceum Ogólnokształcącego działającego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimanazjalnych nr 1 w Bodzentynie. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 83 uczniów. Prowadzący zajęcia przekazali młodzieży informację na temat aktualnej sytuacji na świętokrzyskim rynku pracy, a także wskazali trendy rozwojowe obserwowane w skali całego kraju. Młodzież mogła dowiedzieć się min. skąd czerpać wiedzę o zawodach, jakich specjalistów aktualnie poszukują pracodawcy oraz co to są profesje przyszłości. Zajęcia miały charakter warsztatowy, uczniowie chętnie angażowali się w proponowane przez doradców ćwiczenia grupowe i z dużym zainteresowaniem rozwiązywali test diagnozujący zainteresowania zawodowe.

We wtorek (16 października) w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyły się warsztaty dla uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Zajęcia pn. ,,Jak skutecznie realizować cele zawodowe” przeprowadziły Magdalena Gajek – doradca zawodowy II stopnia oraz Katarzyna Łazarska – doradca zawodowy I stopnia. Zostały one przygotowane z myślą o młodzieży, która decyzję o wyborze zawodu ma jeszcze przed sobą. Uczestnicząc w dyskusji oraz wykonując zadania indywidualne i zespołowe uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę o rynku pracy oraz przeanalizować własne zainteresowania i predyspozycje zawodowe. Dzięki autoanalizie i wiedzy z zakresu zasad wyznaczania i skutecznego realizowania celów młodzież dowiedziała się jak podejmować przemyślane decyzje i świadomie kierować własną karierą zawodową. W zajęciach udział wzięło 32 uczniów.

IMG 3862IMG 3870IMG 3880IMG 3895impreza-09.2012-001impreza-09

 


 

Udział w konferencji pn. ,,Praca: zawód czy kompetencje?”.

15 października w Zespole Placówek Oświatowych w Starachowicach odbyła się konferencja pn. ,,Praca: zawód czy kompetencje?”. Konferencja skierowana była przede wszystkim do uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w CKP i gimnazjalistów z powiatu starachowickiego. Obecni byli także: Członek Zarządu Powiatu pan Cezary Berak, dyrektor ZSZ nr 3 pan Mariusz Majewski, dyrektor Gimnazjum nr 2 pani Wioletta Miller – Stępień, dyrektor Gimnazjum w Krynkach pani Edyta Świtoń, doradcy zawodowi, pedagodzy i nauczyciele. Na konferencji głos zabrali: pani Marta Majkusiak, prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Przystań”, pan Henryk Jurkowski, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach oraz pan Karol Kaczmarski ze Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jako reprezentant Wojewódzkiego Urzędu Pracy prezentację pn. ,, Młodzi na rynku pracy: zawód czy kompetencje?” wygłosiła pani Katarzyna Łazarska – doradca zawodowy I stopnia. Prelegenci starali się przekonać młodych, że szansą na sukces zawodowy jest łączenie dobrze i świadomie wybranego zawodu z ustawicznym poszerzaniem zdobytych umiejętności oraz rozwijaniem kompetencji miękkich. Szczególną uwagę młodzi powinni zwrócić na umiejętności komunikacyjne, pracę zespołową, elastyczność i mobilność na rynku pracy.

100 2101100 2103

 

 


 

,,Student w sidłach Assessment Center” trening z zakresu nowoczesnych metod selekcji kandydatów.

18 października w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyły się zajęcia aktywizacyjne adresowane do osób, które chciały poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nowoczesnych form rekrutacji i selekcji pracowników. Uczestnikami treningu pn. ,,Student w sidłach Assessment Center” byli przyszli absolwenci administracji i politologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, członkowie Studenckiego Koła Polityki Społecznej działającego na Wydziale Zarządzania i Administracji. Zajęcia miały charakter treningu podczas którego uczestnicy wykonywali ćwiczenia należące do pakietu zadań wykorzystywanych przez firmy podczas selekcji kandydatów do pracy. Każdy z uczestników spotkania miał okazję spróbować swoich sił jako kandydat poddawany uważnej obserwacji oraz wydający opinię asesor. Studenci oceniali umiejętność współpracy w grupie oraz kompetencje przywódcze. Spotkanie dało młodym ludziom nie tylko możliwość zdobycia wiedzy istotnej na rynku pracy, ale także szansę doświadczenia emocji związanych z uczestniczeniem w procesie rekrutacji i selekcji w bezpiecznych warunkach i przyjaznej atmosferze. Warsztaty przeprowadziła pani Marzena Latos-Magdziarz – doradca zawodowy, uczestniczyło w nich łącznie 30 studentów.

IMG 4009IMG 4026IMG 4067

 

 


 

 

,,Biblioteka kariery” – konsultacje doradcze w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

,,Biblioteka kariery” to inicjatywa podjęta przez Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.
W piątek 19 października br. panie Agnieszka Stokowiec i Marzena Latos –Magdziarz, doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, pełniły dyżur w siedzibie Biblioteki udzielając informacji i porad wszystkim chętnym, którzy poszukiwali wsparcia w zakresie wyboru zawodu, możliwości przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji, metod poszukiwania pracy w kraju i za granicą, zasad zakładania oraz finansowania własnej działalności gospodarczej. Osoby, które zdecydowały się przynieść na spotkanie z doradcą dokumenty aplikacyjne mogły na miejscu skonsultować ich poprawność i uzyskać niezbędne wskazówki.

IMG 4074IMG 4075

handel zielona ohp wrota logo buton