Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Badania i analizy rynku pracy

Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001
Młodzież na rynku pracy
2013 | 2012 | 201120102009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2003
Ranking zawodów deficytowytch i nadwyżkowych
2014 | 2014 I polrocze | 2013 | 2013 I polrocze | 2012 | 2012 I półrocze | 2011 | 2011 I półrocze | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Informacja z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2015r. | Informacja sygnalna z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za II półrocze 2015r. | Informacja z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2016 r. | Informacja z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za II półrocze 2016 r. | Informacja z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2017 r. | Informacja sygnalna z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za II półrocze 2017 r. | Informacja sygnalna z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2018 r. | Informacja sygnalna z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za II półrocze 2018 r. | Informacja sygnalna z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2019 r.

Badanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje

Raport z VIII edycji badania pracodawców

Raport z VII edycji badania pracodawców

Raport z VI edycji badania pracodawców

Raport z V edycji badania pracodawców

Raport z IV edycji badania pracodawców

Zbiór raportów z lat 2010-2012

Raport z badania studentów kieleckich uczelni "Studentów portret własny"

Raport z badania studentów kieleckich uczelni "Studentów portret własny"

Projekt "Skuteczna Aktywizacja" - raport z badania

Raport końcowy z badania Skuteczna Aktywizacja

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Migracje powrotne - raport z badania
Migracje powrotne - raport z badania
Bezrobotni 50+ w województwie świętokrzyskim w latach 2005-2010

Bezrobotni 50+ w województwie świętokrzyskim w latach 2005-2010

Bezrobotni 50+ w województwie świętokrzyskim w latach 2011-2013

Rynek pracy województwa Swiętokrzyskiego w latach 2006-2010
Informacja o rynku pracy w latach 2006 - 2010
Informacja kwartalna o rynku pracy
I kwartał 2010 r. | II kwartał 2010 r. | III kwartał 2010 r. | IV kwartał 2010 r. | I kwartał 2011 r. | II kwartał 2011 r. | III kwartał 2011 r. | IV kwartał 2011 r. | I kwartał 2012 r. | II kwartał 2012 r. | III kwartał 2012 r. | IV kwartał 2012 r.
Bezrobotni zamieszkali na wsi
Bezrobotni zamieszkali na wsi
Kobiety na rynku pracy
2007  | 2003
Bezrobotni wg zawodów
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2000
Długotrwale bezrobotni 1999-2004
Długotrwale bezrobotni 1999 - 2004
Prognozowanie zatrudnienia do 2020 roku w woj. świętokrzyskim
Prognozowanie zatrudnienia do 2020 roku w woj. świętokrzyskim według wielkich i średnich grup zawodów

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo