Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

  1. bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy;
  2. pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy oraz we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

Podstawową metodą pracy doradcy zawodowego z indywidualnym klientem jest rozmowa doradcza.

Rozmowa pozwala na uzyskanie niezbędnych informacji o sytuacji klienta, przebiegu jego drogi edukacyjnej i zawodowej, zainteresowaniach i oczekiwaniach związanych z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu.

Poradnictwo grupowe ma na celu ułatwienie klientom urzędów pracy podjęcie decyzji zawodowych dotyczących wyboru zawodowego, zmiany kwalifikacji zawodowych, podjęcia lub zmiany zatrudnienia.

Metody poradnictwa zawodowego:
• Kurs Inspiracji
• Metoda Edukacyjna
• Metoda Hiszpańska
• Gotowość do zmian

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo