Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

 1. bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy;
 2. pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy oraz we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności;
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych.

 

Proces, jakim jest poradnictwo zawodowe powinien w efekcie doprowadzić do:

 1. znalezienia przez klienta zatrudnienia odpowiadającego jego zdolnościom, cechom psychofizycznym i kwalifikacjom albo szkolenia doskonalącego w zawodzie lub przekwalifikowania zwiększającego szansę na znalezienie zatrudnienia;
 2. pełnego zadowolenia klienta z dokonanego wyboru i jego skutków;
 3. swobodnego rozwoju osobowości klienta, który wspólnie z doradcą rozwiązał swój problem.

Poradnictwo zawodowe jest świadczone w formie porady indywidualnej lub grupowej.

Więcej w tej kategorii: Poradnictwo indywidualne »

handel zielona ohp wrota logo buton