Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Poradnictwo indywidualne

Podstawową metodą pracy doradcy zawodowego z indywidualnym klientem jest rozmowa doradcza.

Rozmowa pozwala na uzyskanie niezbędnych informacji o sytuacji klienta, przebiegu jego drogi edukacyjnej i zawodowej, zainteresowaniach i oczekiwaniach związanych z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu.

Rozmowa stanowi punkt wyjścia do wspólnego określenia planu dalszego działania.
Celem porady indywidualnej - rozmowy doradczej - jest udzielenie pomocy i wsparcia osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji zawodowej.

Rozmowa doradcza przebiega według określonych faz i etapów z wykorzystaniem specjalistycznych metod i technik.

Podczas rozmowy indywidualnej można:

 • określić osobiste preferencje i predyspozycje zawodowe za pomocą testów psychologicznych
 • odkryć własne talenty, możliwości i cechy osobowości
 • opracować indywidualny plan rozwoju zawodowego
 • sporządzić dokumenty aplikacyjne
 • przygotować się do rozmowy z pracodawcą.  


Etapy rozmowy doradczej:

 • zdefiniowanie problemu przez klienta
 • określenie celu porady z punktu widzenia klienta i doradcy
 • zawarcie umowy doradczej
 • analiza deficytu informacji
 • faza diagnostyczna
 • wypracowanie alternatyw postępowania
 • sformułowanie indywidualnego planu działania.


Doradcy zawodowi i psychologowie mogą za zgodą klienta stosować w trakcie rozmowy różnego rodzaju testy: osobowości, preferencji i predyspozycji zawodowych.

Poradnictwo indywidualne na odległość
polega na kontakcie doradcy zawodowego z osoba zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania problemu zawodowego przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Testy psychologiczne stosowane w poradnictwie zawodowym:

► Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

Narzędzie używane do diagnozowania obszarów zainteresowań zawodowych. Umożliwia określenie, w jakich dziedzinach osoba najefektywniej będzie wykonywała swoją pracę oraz jaki rodzaj pracy sprawi jej największą satysfakcję.

► Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji

Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Szczególnie polecany dla uczniów i absolwentów szkół.

► Inwentarz Osobowości NEO-PI-R

Kwestionariusz stosowany do diagnozy cech osobowości, używany do celów klinicznych, w doradztwie zawodowym oraz rekrutacji i selekcji pracowników. Określenie wymiarów osobowości, zwłaszcza w połączeniu z diagnozą preferencji zawodowych umożliwia wskazanie najbardziej optymalnego dla danej osoby środowiska pracy.

► Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS

Służy jako narzędzie w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy w zawodach, które wymagają większej niż przeciętna odporności na stres (np. policjanci, strażacy, wojskowi, kadra zarządzająca).

► Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu

Określenie cech temperamentu umożliwia dopasowanie osoby do stanowiska pracy tak, aby pracę wykonywała w sposób efektywny i czerpała z niej satysfakcję.

► Test Uwagi i Spostrzegawczości

Służy do badania koncentracji, uwagi i spostrzegawczości. Wykorzystywany w procesie wyboru zawodu w dziedzinach wymagających korzystania z informacji wzrokowych i reagowania na najdrobniejsze nawet zmiany w polu widzenia (np. kierowcy, operatorzy maszyn, kontrolerzy produkcji, pracownicy laboratoriów analitycznych).

► Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS

Kwestionariusz może być stosowany do diagnozy kompetencji komunikacyjnych, umiejętności pracy z ludźmi i odnalezienia się w sytuacjach ekspozycji społecznej oraz asertywności (np. obsługa klienta, sprzedaż). Szczególnie przydatny w odniesieniu do zawodów związanych z niesieniem pomocy innym ludziom oraz obsługą klienta.

handel zielona ohp wrota logo buton