Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Poradnictwo grupowe

Poradnictwo grupowe ma na celu ułatwienie klientom urzędów pracy podjęcie decyzji zawodowych dotyczących wyboru zawodowego, zmiany kwalifikacji zawodowych, podjęcia lub zmiany zatrudnienia.

Porada grupowa jest procesem, który wykorzystując dynamikę grupy, ma ułatwić uczestnikom wgląd m.in. w swoje zainteresowania, umiejętności, możliwości i w efekcie ułatwić wybór odpowiedniej pracy lub ukierunkować w zakresie dalszego rozwoju. Jest ono skutecznym sposobem świadczenia pomocy ludziom, którzy pracując w zespole i będąc jego członkami, w atmosferze akceptacji i otwartości, mają możliwość zbadania i zdefiniowania własnego problemu zawodowego, dokonania adekwatnej oceny siebie oraz rozwijania umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania kariery zawodowej.

Zajęcia grupowe mają za zadanie wspierać zaangażowanie klienta oraz motywować go do podejmowania działań związanych z aktywnością na rynku pracy. Grupa daje możliwość wymiany doświadczeń, konfrontacji oraz odbudowywania więzi społecznych, których często brakuje osobom bezrobotnym.

Jednym z ważniejszych powodów stworzenia grup jest dostarczenie jej członkom wsparcia emocjonalnego i praktycznego. Uczestnicy zajęć mogą przyjrzeć się swym przeżyciom z odmiennej perspektywy, potrafią lepiej analizować swój sposób myślenia i odczucia, gdy konfrontują je z doświadczeniami innych.

handel zielona ohp wrota logo buton