Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Poradnictwo zawodowe na odległość konsultacje dokumentów aplikacyjnych on-line

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz osobiście
spotkać się z doradcą zawodowym
w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
skorzystaj z poradnictwa zawodowego na odległość!

 OFERUJEMY:

  • pomoc w rozwiązaniu problemu z podjęciem decyzji o wyborze zawodu przekwalifikowaniu, planowaniu ścieżki zawodowej;
  • wsparcie dotyczące sposobów poszukiwania pracy;
  • informacje o szkołach, uczelniach, instytucjach szkoleniowych i zawodach;
  • poradę z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


 
SZCZEGÓLNIE POLECAMY!
KONSULTACJE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH ON-LINE

  • profesjonalnie
  • skutecznie
  • bezpłatnie

sprawdzimy, doradzimy, naniesiemy niezbędne uwagi,
aby zwiększyć szanse na zainteresowanie pracodawcy
Twoją kandydaturą

Przyślij swoje dokumenty aplikacyjne wybranemu doradcy w formacie Word, aby możliwe było edytowanie tekstu i naniesienie poprawek oraz uwag. W celu ułatwienia sprawdzenia listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego, w miarę możliwości podaj informacje dot. stanowiska oraz wymagań pracodawcy lub załącz ofertę pracy*.

Do Twojej dyspozycji są doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:


MOŻESZ RÓWNIEŻ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI
 PISZĄC NA ADRES ciz@wup.kielce.pl
LUB
 DZWONIĄC POD NR 41 36 41 610

Uwaga!

Prosimy, aby w treści korespondencji kierowanej drogą elektroniczną uwzględnić:

  • dane nadawcy (imię i nazwisko) oraz
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu). 


* Konsultacje z doradcami prowadzone są w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).
W przypadku dużej liczby zgłoszeń będziemy odpowiadać sukcesywnie zgodnie z kolejnością wpływu. 

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo