Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

W czerwcu br. pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy uczestniczyli w:

XXXV Powiatowych Targach Pracy w Masłowie (w dniu 17.06.2016 r.)

W trakcie Targów na stoisku informacyjno – promocyjnym zainteresowane osoby mogły uzyskać od doradcy EURES informacje na temat bezpiecznego poszukiwania pracy oraz warunków pracy za granicą. Dla osób odwiedzających Targi przygotowano 151 zagranicznych ofert na 1380 miejsc pracy, głównie w zawodach: magazynier, spawacz, ślusarz, operator maszyn do produkcji oraz stolarz i kierowca C+E. Pracodawcy natomiast mogli otrzymać informacje nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Doradca zawodowy służył poradami na temat różnych rodzajów wsparcia osób zakładających własną działalność gospodarczą. Informował również o możliwości uzyskiwania lub podwyższania kwalifikacji zawodowych, a także podjęcia kształcenia. Do dyspozycji osób odwiedzających Targi przygotowano tematyczne materiały informacyjne, w postaci broszur, poradników i ulotek.

handel zielona ohp wrota logo buton