Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

W lipcu i sierpniu br. podczas:

Targów Pracy na Rynku Miejskim w Kielcach (w dniach 28.07.2016 r. i 25.08.2016 r.)

pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy na stoisku informacyjno – promocyjnym rozdawali osobom odwiedzającym Targi tematyczne materiały, w postaci broszur, poradników i ulotek. Doradca EURES informował o warunkach pracy za granicą oraz jak bezpiecznie poszukiwać pracy. Osoby zainteresowane podjęciem pracy za granicą mogły zapoznać się z zagranicznymi ofertami, głównie w zawodach: magazynier, spawacz, elektryk, mechanik przemysłowy, kierowca C+E oraz kucharz i kelner.

Porad na temat różnych rodzajów wsparcia osób zakładających własną działalność gospodarczą udzielał doradca zawodowy, który również informował o możliwości podwyższania kwalifikacji zawodowych, a także podjęcia kształcenia. Pracodawcy odwiedzający Targi mogli uzyskać niezbędne informacje nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

handel zielona ohp wrota logo buton