Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Zakończyły się Regionalne Targi Pracy w Pińczowie

1W dniu 23 września odbyły się, dziewiąte już, Regionalne Targi Pracy w Pińczowie. Tym razem do współpracy w organizacji Targów Wojewódzki Urząd  Pracy w Kielcach i Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie zaprosiły pracodawców i urzędy pracy z Kielc, Jędrzejowa, Buska-Zdroju i Kazimierzy Wielkiej. Uroczystego otwarcia Targów dokonali Starosta Pińczowski oraz Dyrektorzy: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie. Honorowy patronat nad Targami objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas.


W Targach uczestniczyło 56 wystawców. Na stoiskach obecni byli pracodawcy z powiatu pińczowskiego i ościennych, przedstawiciele instytucji rynku pracy, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, szkół oraz uczelni wyższych, a także instytucji otoczenia biznesu. Aby ułatwić klientom sprawne poruszanie się Targi zostały podzielone n trzy strefy: zatrudnienia, przedsiębiorczości i edukacji.

Szacuje się, iż Targi odwiedziło ok. 900 osób. Poza ofertami pracy  prezentowanymi przez lokalnych pracodawców dostępne były także oferty pracy na terenie kraju i za granicą. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy podczas trwania Targów uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez pracowników WUP nt. możliwości i zasad poszukiwania pracy za granicą oraz zakładania własnej działalności gospodarczej. Natomiast pracodawcy zostali zapoznani z nowym programem realizowanym przez Służbę Więzienną pn. „Praca więźniów”.

handel zielona ohp wrota logo buton