Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Za nami 10. Regionalne Targi Pracy

    1 W dniu 6 października w Hali Sportowej przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku – Kamiennej odbyły się jubileuszowe, już 10. Regionalne Targi Pracy. Ich organizatorami byli Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej oraz Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski i Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig.  Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa  Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

     Zainteresowanie Targami ze strony wystawców było ogromne – łącznie w Targach uczestniczyło 60 podmiotów. W strefie zatrudnienia swoje oferty przedstawiło 43 pracodawców na ponad 1839 miejsc pracy. Największą liczbę miejsc pracy oferowano  w branżach takich jak: produkcja przemysłowa, opieka nad seniorami, handel, gastronomia. Poszukiwani byli pracownicy w zawodach: tapicer i pomocnik tapicera, szwaczka, spawacz, pracownik produkcji, operator wózka widłowego, konsultant telefoniczny, opiekun osób starszych i  pracownik sektora rolniczego.

     Targi odwiedziło blisko 1000 osób. Wystawcy przeprowadzili rozmowy z 843 osobami zainteresowanymi podjęciem pracy, 335 osób pozostawiło swoje dokumenty aplikacyjne, na rozmowy kwalifikacyjne zaproszone zostały 203 osoby.
      W strefie edukacji swoje oferty prezentowały szkoły, uczelnie i instytucje szkoleniowe. Z kolei w strefie przedsiębiorczości można było uzyskać informacje o możliwości wsparcia finansowego na założenie własnej firmy, a także skorzystać z pomocy specjalistów z Okręgowej Inspekcji Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Integralną częścią  Targów były warsztaty dla młodzieży poświecone bezpiecznym wyjazdom do pracy za granicę oraz samozatrudnieniu.
     Serdecznie dziękujemy wszystkim Wystawcom za przybycie i udział w Targach. Na kolejne zapraszamy w przyszłym roku.

 

 

handel zielona ohp wrota logo buton