Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Pierwsze w tym roku Regionalne Targi Pracy odbyły się 28 lutego w Kazimierzy Wielkiej. Zorganizował je Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wlk. we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Busku – Zdroju i Pińczowie, a honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

W Targach uczestniczyło 51 wystawców. Na stoiskach obecni byli pracodawcy z ww. powiatów oraz - z uwagi na bliskie sąsiedztwo - Powiatowy Urząd Pracy z Proszowic. Zaproszone na Targi agencje zatrudnienia oferowały zatrudnienie na terenie kraju i za granicą. Dla osób zainteresowanych wyjazdem do pracy na terenie Unii Europejskiej dostępne były propozycje pracy głównie na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Czech, m. in. w branży budowlanej, mechanicznej, medycznej, gastronomicznej i rolniczej. Łączna liczba miejsc pracy w kraju i za granicą wyniosła 705. Ponadto w ramach sieci EURES dostępnych było 77 ofert pracy na 881 miejsc pracy. Szacuje się, iż Targi odwiedziło ok. 1300 osób.

Wzorem poprzednich edycji Regionalnych Targów Pracy osoby bezrobotne i poszukujące pracy podczas trwania Targów uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez pracowników WUP i PUP nt. możliwości i zasad poszukiwania pracy za granicą oraz zakładania własnej działalności gospodarczej. Z kolei pracodawcy mieli możliwość uczestniczenia w prezentacji na temat doskonalenia kadr dzięki środkom finansowym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz korzyści wynikających z rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych.

Już dziś zapraszamy na kolejne Regionalne Targi Pracy 21 marca – tym razem w Busku-Zdroju!

1.    Mini Targach Przedsiębiorczości (w dniu 19.10.2016 r.)
2.    Akademickich i Młodzieżowych Targach Pracy (w dniu 20.10.2016 r.)
3.    XXXVII Powiatowych Targach Pracy w Daleszycach (w dniu 21.10.2016 r.)

Do dyspozycji osób zainteresowanych pracą za granicą przygotowano oferty m.in. w zawodach: monter instalacji gazowej, sanitarnej i grzewczej, operator wózka widłowego, magazynier, kierowca C+E, spawacz, ślusarz czy stolarz. Najwięcej wolnych miejsc pracy oferowano do Niemiec, ponadto zatrudnienie można było znaleźć również w Czechach, Austrii oraz Holandii.
Osoby, które odwiedziły stoisko mogły skorzystać z porad odnośnie bezpiecznego poszukiwania pracy oraz warunków pracy obowiązujących w krajach UE, a także uzyskać informacje dotyczące możliwości podwyższania kwalifikacji, podjęcia kształcenia oraz różnych rodzajów wsparcia dla osób, które planują rozpocząć działalność na własny rachunek.
Odwiedzający Targi mieli okazję zapoznać się z tematycznymi broszurami, poradnikami i ulotkami.

    1 W dniu 6 października w Hali Sportowej przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku – Kamiennej odbyły się jubileuszowe, już 10. Regionalne Targi Pracy. Ich organizatorami byli Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej oraz Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski i Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig.  Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa  Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

1. Targi Pracy na Rynku Miejskim (w dniu 27.09.2016 r.)
2. XXXVI Powiatowe Targi Pracy w Miedzianej Górze (w dniu 30.09.2016 r.)

We wszystkich przedsięwzięciach brali udział pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, którzy na stoisku udzielali informacji odnośnie możliwości podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz podjęcia kształcenia, a także różnych rodzajów wsparcia osób zakładających własną działalność gospodarczą.
Osoby zainteresowane pracą mogły zapoznać się z ofertami pracy za granicą, m.in do Niemiec i Czech, głównie w zawodach: elektryk / elektroinstalator, monter instalacji gazowej, sanitarnej i grzewczej, operator wózka widłowego, magazynier oraz kierowca C+E. Zatrudnienie mogli znaleźć również: spawacz, ślusarz, stolarz i malarz. Ponadto doradca EURES doradzał jak bezpiecznie poszukiwać pracy oraz informował o warunkach pracy obowiązujących w krajach UE.
Odwiedzający Targi mogli również skorzystać z tematycznych materiałów w postaci broszur, poradników i ulotek.

1W dniu 23 września odbyły się, dziewiąte już, Regionalne Targi Pracy w Pińczowie. Tym razem do współpracy w organizacji Targów Wojewódzki Urząd  Pracy w Kielcach i Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie zaprosiły pracodawców i urzędy pracy z Kielc, Jędrzejowa, Buska-Zdroju i Kazimierzy Wielkiej. Uroczystego otwarcia Targów dokonali Starosta Pińczowski oraz Dyrektorzy: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie. Honorowy patronat nad Targami objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

Targów Pracy na Rynku Miejskim w Kielcach (w dniach 28.07.2016 r. i 25.08.2016 r.)

pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy na stoisku informacyjno – promocyjnym rozdawali osobom odwiedzającym Targi tematyczne materiały, w postaci broszur, poradników i ulotek. Doradca EURES informował o warunkach pracy za granicą oraz jak bezpiecznie poszukiwać pracy. Osoby zainteresowane podjęciem pracy za granicą mogły zapoznać się z zagranicznymi ofertami, głównie w zawodach: magazynier, spawacz, elektryk, mechanik przemysłowy, kierowca C+E oraz kucharz i kelner.

Porad na temat różnych rodzajów wsparcia osób zakładających własną działalność gospodarczą udzielał doradca zawodowy, który również informował o możliwości podwyższania kwalifikacji zawodowych, a także podjęcia kształcenia. Pracodawcy odwiedzający Targi mogli uzyskać niezbędne informacje nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

XXXV Powiatowych Targach Pracy w Masłowie (w dniu 17.06.2016 r.)

W trakcie Targów na stoisku informacyjno – promocyjnym zainteresowane osoby mogły uzyskać od doradcy EURES informacje na temat bezpiecznego poszukiwania pracy oraz warunków pracy za granicą. Dla osób odwiedzających Targi przygotowano 151 zagranicznych ofert na 1380 miejsc pracy, głównie w zawodach: magazynier, spawacz, ślusarz, operator maszyn do produkcji oraz stolarz i kierowca C+E. Pracodawcy natomiast mogli otrzymać informacje nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Doradca zawodowy służył poradami na temat różnych rodzajów wsparcia osób zakładających własną działalność gospodarczą. Informował również o możliwości uzyskiwania lub podwyższania kwalifikacji zawodowych, a także podjęcia kształcenia. Do dyspozycji osób odwiedzających Targi przygotowano tematyczne materiały informacyjne, w postaci broszur, poradników i ulotek.

XXXIV Powiatowych Targach Pracy w Mniowie (w dniu 13.05.2016 r.)
 
Doradca EURES w trakcie Targów udzielał zainteresowanym osobom informacji na temat dostępnych ofert pracy, warunków pracy za granicą oraz jak bezpiecznie poszukiwać pracy. Do dyspozycji klientów przygotowano 101 zagranicznych ofert na 507 miejsc pracy, głównie w zawodach: magazynier, elektryk / elektroinstalator, operator maszyn do produkcji, monter instalacji gazowej, sanitarnej i grzewczej oraz kierowca C+E. Zatrudnienie mogli znaleźć również: spawacz, ślusarz, stolarz i malarz.
 
Doradca zawodowy na stoisku informacyjno - promocyjnym udzielał porad odnośnie różnych rodzajów wsparcia osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz możliwości uzyskiwania lub podwyższania kwalifikacji zawodowych, a także podjęcia kształcenia. Osoby odwiedzające Targi otrzymały materiały informacyjne opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy dotyczące ww. zagadnień. Pracodawcy natomiast mogli skorzystać z informacji nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 

P1070629 thumbJuż po raz ósmy, we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy województwa świętokrzyskiego, nasz Urząd zorganizował Regionalne Targi Pracy. Tym razem naszym partnerem - po raz drugi - był Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, pionier wśród organizatorów Targów. Pierwsza edycja Regionalnych Targów Pracy została zorganizowana wspólnie z PUP w Skarżysku – Kamiennej w październiku 2014r.

Strona 2 z 3

handel zielona ohp wrota logo buton