Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip
KRAKOWSKA FUNDACJA ROZWOJU I EDUKACJI NIESŁYSZĄCYCH IM. MARKA MAZURKA "MIĘDZY USZAMI" ZREALIZOWAŁA PROJEKT "GŁUCHA MAMA NA RYNKU PRACY"

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w odpowiedzi na prośbę o upowszechnienie informuje, że:

Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących we współpracy z Wojewódzkimi Urzędami Pracy w Krakowie i Katowicach zrealizowała projekt ,,Głucha Mama na rynku pracy”.
W ramach projektu stworzono stronę internetową gluchamamapracuje.pl zawierającą m.in.: 36 kilkuminutowych filmów edukacyjnych nagranych w Polskim Języku Migowym dotyczących tematyki rynku pracy (rodzajów umów, rozwoju kariery zawodowej, praw pracowniczych itp.). Dodatkowo osoby zainteresowane mogą korzystać z dwóch filmowych przewodników przybliżających działalność Wojewódzkich Urzędów Pracy w Krakowie i Katowicach, mini słownika zawierającego tłumaczenie haseł z zakresu rynku pracy, które mogą być szczególnie trudne dla osób niesłyszących oraz platformy ,,Moja historia” na której zamieszczono filmy, w których osoby głuche dzielą się swoją drogą zawodową.

Więcej informacji na temat rezultatów projektu można uzyskać kontaktując się z realizatorem:

Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka
ul. Salwatorska 5 lok. 8
30-109, Kraków
e-mail: kontakt@miedzyuszami.pl
tel. 888 987 527, 501 75 67 67
http://miedzyuszami.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w odpowiedzi na prośbę o upowszechnienie informuje, że:

Międzynarodowa Fundacja ,,Reaxum” realizuje projekt pod nazwą ,,GraduatON” (https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie) adresowany do młodych osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy. Podejmowane działania obejmują m.in. wsparcie doradcy zawodowego, warsztaty i szkolenia oraz 3-miesięczne staże aktywizacyjne.

Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać kontaktując się z realizatorem:

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”
ul. Sabały 60 lok. 17 , Warszawa

kamila.zarkowska@reaxum.eu 
tel.: 728 422 860

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo